Langt fra 24/7

Langt fra 24/7

LEDER: Det er nå ti år siden politikerne begynte å snakke om døgnåpen forvaltning.

Ikt-Norge publiserte denne uken en undersøkelse som bekrefter noe vi allerede vet: Norske kommuner greier ikke å utnytte internett for å gi innbyggerne tilgang til gode digitale tjenester. Det representerer et stort tap for både brukerne og kommunen selv. Brukerne må forholde seg til tungvinte prosesser og kommunen må bruke ressurser på unødvendig ressurskrevende saksbehandling.

For ti år siden, da internett for alvor ble en del av vår hverdag, kom begrepet "døgnåpen forvaltining" på agendaen. Det var et godt uttrykk for politikernes visjoner og hva vi som innbyggere i Norge burde kunne forvente oss av forvaltningen. Muligheten til utveksle informasjon uten tidskrevende postgang eller personlig oppmøte, og dermed også et potensial for en fullstedig digital saksgang, ble allerede den gang sett på som et svært viktig politisk mål.

Dette skrev Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001: "Døgnåpen forvaltning skal imøtekomme brukernes krav til en forvaltning som er tilgjengelig, samordnet og serviceorientert med individuelt tilpassede tjenester. Samtidig er det viktig å realisere effektiviseringspotensialet som ligger i elektronisk tjenesteyting og offentlige servicekontorer, slik at de frigjorte ressursene kan brukes på områder hvor det er økende behov."

I dag snakker politikerne lite om døgnåpen forvaltning, og det er legitimt å spørre hva vi har fått til på ti år. Mye har skjedd, men visjonene som ble presentert i 2001 er langt fra innfridd. De mange havariene i arbeidet med å få på plass en løsning for en nasjonal digital signatur er en åpenbar forklaring på dette. Nå mener Fornyingsdepartementet og Difi at de nærmer oss mål, men vi tviler. Så lenge den mest utbredte identifikasjonsløsingen (Bankid) ikke kan brukes i offentlig sammenheng, er og blir terskelen for å ta i bruk offentlige digitale løsninger for høy. Det vil begrense bruken og sørge for at det ennå vil ta år før visjonene i døgnåpen forvalting er innfridd. Men slik trenger det egentlig ikke å være.

Les om:

Ukens Leder