Lefdal Mine datasenter.

KREVER LANGSIKTIG PLAN: Redusert elavgift må ikke bli en sovepute - det kreves mer enn som så for å slå svenskene på datasenter. (Illustrasjon: Lefdal Mine)

Leder: Prestisjekunde søkes til datasenter

UKENS LEDER: Regjeringen har lovt redusert elavgift i neste års statsbudsjett, og det er bra​. Men kundene kommer ikke løpende av seg selv.

Denne uka lanserte Lefdal Mine Datacenter sitt store prosjekt - et underjordisk datasenter på 120.000 kvadratmeter, med større kapasitet enn for eksempel Facebooks datasenter i Nord-Sverige. Bortsett fra størrelsen, skiller dette tilbudet seg likevel ikke veldig fra Green Mountain på Rennesøy eller Digiplex’ nye datasenter på Fetsund.

Sistnevnte er riktignok ikke i et fjell, men de er alle grønne og energieffektive, de bruker fornybar elektrisitet, og de har alle så å si samme forbindelse mot omverdenen. Og de er alle norske prosjekter som tilbyr samlokalisering for mer enn én kunde i sine anlegg.

I Sverige bygde Facebook sitt eget datasenter. I Finland har Google gjort det samme, og det er ikke lenge siden at det ble kjent at Apple skal bygge i Danmark, der ironisk nok ett av argumentene var ren, fornybar vannkraft. Importert fra Norge.
Norge mangler en etablering av et internasjonalt selskap med litt schwung over - en skikkelig prestisjekunde. Med en slik kunde på norsk jord vil resten av verden få høyere tillit til å vurdere egen etablering eller innflytting i ett av de svært gode samlokaliseringssentrene som landet med rette kan være stolt av. Men det mangler altså.

Regjeringen har lovt redusert elavgift i neste års statsbudsjett, og det er bra. Da kan norske tilbud konkurrere på like fot med våre naboland. Men det betyr likevel ikke at kundene kommer løpende av seg selv. En svensk rapport viser at det lå en langvarig og grundig salgsjobb av både nasjonale og lokale aktører i forkant av at Facebook valgte å bygge i Luleå.

Før en skikkelig stor internasjonal etablering skjer, er det liten grunn for Norge til å si at vi har lyktes i konkurransen. Redusert elavgift må ikke bli en sovepute - det kreves mer enn som så for å slå svenskene her.

Les om:

Ukens Leder