Illustrasjon: iStock

Illustrasjon: iStock

Tanker inn i 2017

LEDER: Når mange uttaler at det er it vi skal leve av i fremtiden, så er det ikke helt sikkert at det stemmer.

Hvis ett ord skal definere it-året 2016 må det bli ”digitalisering”. Gamle forretningsmodeller og næringskjeder står for fall og setter press på både offentlig og privat sektor. Driften må effektiviseres og it er åpenbart svaret. Det krever kompetanse, og mange har uttrykt bekymring for at Norge rett og slett ikke utdanner nok teknologer. Men spørsmålet er også hvor mange vi faktisk trenger. 

På en side ser det ut til at vi i fremtiden – i samfunnsbyggingen generelt – kommer til å trenge massiv ikt-kompetanse. Både i offentlig og privat sektor er det ingen tvil om at digitaliseringen kommer til å fortsette i ufortrødent tempo. På en annen side ser vi at en viktig driver for denne utviklingen er sentralisering av it. I enda større grad enn i dag kommer det til å være enorme datasentre som drifter de digitale tjenestene vi bygger, og strengt tatt blir det da behov for færre it-folk (men de vi har må selvsagt være suverene).

Samtidig er kunstig intelligens og robot-teknologi i rivende utvikling. Hensikten er selvsagt å erstatte en menneskelig innsatsfaktor og all fremskriving viser at det kommer vi til å lykkes stadig bedre med.

Når mange uttaler at det er it vi skal leve av i fremtiden, så er det derfor ikke helt sikkert at det er sant. Kanskje er det it noe ”noen” skal leve av i fremtiden? Hva resten skal leve av er mer usikkert.

En slik utvikling har potensial til gi oss en verden hvor vi kan jobbe mindre og fylle livet med interesser som gir den enkelte verdi. Men resultatet kan også bli et samfunn med store ulikheter, hvor noen står innenfor og noen utenfor.

Spørsmålet statsvitere, samfunnsøkonomer og filosofer må finne svar på er hvordan vi skal organisere samfunnet når det er kanskje er teknologien selv som står for produksjonsveksten og ikke menneskene.

Med de vidløftige tankene ønsker vi alle våre lesere en god jul og et godt nytt år. Vi er tilbake på papir 13. januar. I mellomtiden kan du følge oss på cw.no.

Ukens Leder