Ledere med it-visjoner

Ledere med it-visjoner

LEDER: Smartere bruk av it er den mest effektive måten å effektivisere verdikjeder.

Informasjonsteknologi er, billedlig talt, grunnmuren i stort sett det meste av tjeneste- og produktproduksjonen i landet. Det er vanskelig å se for seg områder - om det er i offentlig eller privat sektor - hvor ikke it er en vesentlig støttefunksjon for driften. It representerer dessuten fremdeles en potent mulighet til å differensiere seg fra konkurrenter med mer effektive forretningsprosesser og bedre kundeservice, eller for virksomheter i offentlig sektor, en mulighet til å produsere bedre tjenester for befolkningen. Alt dette tatt i betraktning er det overraskende hvor lite oppmerksomhet it får fra våre politikere eller andre med ambisjoner om innflytelse i landet.

Den enkle forklaringen er at behovet for it-kunnskap i befolkningen egentlig er lav. Norge er et land bestående av ekstremt flinke brukere og konsumenter av teknologi. Andelen av befolkningen som har innsikt i teknologiens begrensninger og muligheter er til sammenligning liten. Denne kunnskapen har det til nå ikke vært nødvendig å inneha for å søke ledende posisjoner. Derfor har vi i dag mange politikere og ledere som nok er inneforstått med at it er viktig, men som ikke har noen kvalifisert oppfatning om hvorfor det er viktig.

Men det er begrenset hvor lenge dette kan bestå. De mange uutnyttede mulighetene vil åpne rom for ledere med ekte it-visjoner. I offentlig sektor vil dette skje først i helsevesenet, hvor en stadig eldre befolkning, og økningen i lidelser vi forventer behandling for, rett og slett vil tvinge frem effektivisering basert på it.

Også i næringslivet øker presset. Det høye kostnadsnivået i Norge blir et enda større problem når de fleste markedene vi selger varer til sliter i økonomiske nedgangstider. For å kompensere for dette vil etterspørselen etter mennesker med både forretningsmessig og it-messig kompetanse øke, fordi smartere bruk av it er den mest effektive metoden for å effektivisere verdikjeder.

Det hadde vært smart om denne erkjennelsen fikk litt medvind av visjonære politikere. Men når det ikke har skjedd så langt, er vi usikre på om det spiller noen rolle. Det vil tvinge seg frem uansett.

Les om:

Ukens Leder