Lett å slakte offentlig it

Lett å slakte offentlig it

LEDER: Feiler store, offentlige it-prosjekter, slår det ekstra hardt.

It-prosjekter snubler. Det skjer hele tiden. Men ofte er det store offentlige prosjekter som står i myndighetenes og medienes søkelys. Feiler slike prosjekter, slår det ekstra hardt.

I 2007 fikk Computerworld tak i en rapport som slaktet prosjektet Au2sys i Statens vegvesen.

”Vi anser at prosjektet ikke er under tilfredsstillende kontroll, at det ikke er godt nok planverk, at budsjettet ikke holder mål og at forankringen i linjeorganisasjonen ikke er god nok” skrev rådgivningsselskapet Pharos den gangen.

Overpepret

Kritikken var hard og rettferdig. Skattebetalere må være sikret at offentlige penger brukes på en fornuftig måte. Digitaliseringen av offentlig sektor er enormt viktig, men ikke til en hver pris. Unødvendig sløsing av ressurser må unngås. Nettopp derfor ble Au2sys-prosjektet stoppet i 2007, og det var en riktig beslutning.

Magne Jørgensen, NTNU-forsker på prosjektplanlegging, mener at offentlige prosjekter får uforholdsmessig mye pepper. Han begrunner det med at slike prosjekter ofte avregnes for snevert og med for kort horisont - målet er effektivisering av samfunnet.

"Noen ganger synes jeg at mediene burde være mindre opptatt av budsjettoverskridelser og mer opptatt av andre egenskaper til prosjektet", mener Jørgensen.

Vi håper

Det kan være riktig. Det er lett å "slakte" offentlige prosjekter, selv om de til slutt leverer varene. Vi vet at mange prosjekter i det private næringsliv også feiler, uten at det blir store oppslag av det - rett og slett fordi vi aldri får vite om dem.

Autosys-prosjektet kan gi både det offentlige og kjøretøy-brukere gode gevinster og besparelser, i tillegg til at mye byråkrati effektiviseres og flyttes ut til internett. Integrasjoner mot organer som Tollvesenet, Politiet, Havarikommisjonen, Brønnøysundregistrene og Nav vil glede mange.

Sånn sett har Jørgensen rett. Et slikt prosjekt er verdt å vente på. Prosjektledelsen i Statens vegvesen er trygg på at de denne gangen har forberedt prosjektet godt nok. Det håper vi stemmer. Det offentlige Norge trenger ikke flere skakkjørte it-prosjekter.

Les om:

Ukens Leder