Liv og lære med Wikileaks

Liv og lære med Wikileaks

LEDER: Seksualmoral går på ytringsfriheten løs når redaktører arresteres.

Denne uken ble Julian Assanges arrestert. Ikke for publiseringen av pinlig diplomatisk post på Wikileaks, men for angivelige seksuelle overgrep i Sverige. Det er både rett og rimelig at dette etterforskes. Det er imidlertid uheldig at arrestasjonen tar oppmerksomheten bort fra hva som er Assanges egentlige prosjekt.

Arresterer redaktøren

Amerikanske myndigheter jobber nå på spreng for å få utlevert ham til USA, og da er det ikke på grunn av et Assanges seksualmoral. Da handler det om Wikileaks.

Avsløringene av de interne diskusjonene i amerikansk diplomati har åpenbart vært en utenrikspolitisk belastning, samtidig som det nok også har vært ganske pinlig. Det er lett å tenke seg at USAs ambassadør til Norge går litt mer stille i dørene neste gang han skal møte norske myndigheter. Det er likevel skremmende at den første responsen fra USA er å straffeforfølge den som har publisert dette innholdet.

Når USAs forsvarsminister Robert Gates med dårlig skjult skadefryd og ironi uttaler at arrestasjonen av Assanges "høres ut som gode nyheter", er det lett kvalmende. For det er ingen forskjell på Wikileaks motivasjon for å publisere avsløringer, enn det hvilken som helst amerikansk redaktør legger til grunn når det gjøres et "scoop".

Ytringsfrihet

Det handler om å avsløre maktstrukturene. Dette forblir en helt sentral beveggrunn for pressefriheten, selv om internett gjør det mulig å avsløre og distribuere slike nyheter i et mye større volum enn tidligere.

Så med mindre administrasjonen i USA ønsker å forlate sin egen konstitusjon, bør amerikanske ministere holde seg for gode til å glede seg over arrestasjon av redaktører.

Verdensveven er et kraftfullt kommunikasjonsverktøy. Det ser vi mange eksempler på, og vi ser også mange eksempler på at internett, til tross for sine snart 20 år som en allmen tilgjengelig tjeneste, stadig reiser juridiske, moralske og praktiske problemstillinger.

Det som likevel er litt underlig er at disse problemstillingene ofte ikke behandles med de samme prinsippene som de ville blitt gjort i den analoge verden. Den vestlige verden har tross alt bruk nærmere 300 år på å utarbeide lovverk basert på menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Les om:

Ukens Leder