Foto: Markus Spiske/Pixabay

Foto: Markus Spiske/Pixabay

Lovlig innovativ

UKENS LEDER: Norske og europeiske programvareutviklere må få mulighet til å ta del i all innovasjon som foregår

Det foregår en rivende utvikling i og omkring skybaserte tjenester. I dag er det mulig å bruke skytjenester for å inkludere svært avansert funksjonalitet inn i appen eller programmet ditt. Dette åpner for kombinasjoner av grunntjenester som til sammen kan gjøre appen unik i et marked med beinhard konkurranse - uten å måtte kode hver eneste basisfunksjon fra bunnen av.

Amerikanske programvareutviklere har et vell av slike grunnleggende standardtjenester tilgjengelig, som gir dem anledningen til å bygge de mest funksjonsrike apper. Et kjent eksempel på dette er "taxi-appen" Uber, som bygger oppå funksjonalitet fra Amazon Web Services for infrastruktur, Google for kartverk, Twilio for tekstmeldinger, Braintree for betalinger og Sendgrid for kvitteringer. Uber har kreativt sydd sammen disse tjenestene, som til sammen utgjør Ubers eget tilbud.

Norske utviklere har ikke de samme mulighetene til å utnytte all innovasjonen som foregår i skyen for tiden. Det kommer av at i mange tilfeller trenges det å overføres persondata til skytjenesten, og dermed trer et helt kompleks av norske og europeiske lover og regler inn. Disse er under arbeid for tiden, både i form av EUs nye personvernforordning, og nye myndighetsforhandlinger om kjøreregler for datautveksling mellom europeiske og amerikanske brukere og leverandører av it-tjenester.

Vi mener at det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Norske og europeiske programvareutviklere må få mulighet til å ta del i all innovasjon som foregår, samtidig som personvernet til hver enkelt av oss som forbrukere må styrkes og ivaretas. Det er en utfordring for myndighetene og lovgiverne våre må ta på alvor, særlig i en tid der de samtidig etterlyser ny innovasjon og initiativer for hva Norge skal leve av etter oljealderen.

Les om:

Ukens Leder