Mer offentlige data til folket

Mer offentlige data til folket

LEDER: Data.norge.no er et godt initiativ. Vi heier på FAD.

Fornyingsdepartementet har opprettet nettstedet data.norge.no.

Hensikten med nettstedet er å samle alle offentlige data som er tilgjengelig for offentligheten på ett sted. I tillegg skal nettsiden være et debattforum hvor departementet kan få innspill om hvilke data publikum mener bør offentliggjøres i fremtiden.

Bør være gratis

Dette er et godt initiativ og i tråd med erklæringen for den sittende regjering, som slår fast at offentlige data i hovedregel også bør være offentlig tilgjengelig. Slik har det ikke vært. Data fra en rekke etater, kommuner og offentlige institusjoner har blitt holdt tett til brystet, og i de tilfeller hvor slike data har vært tilgjengelig, har staten til alt overmål ofte tatt betalt for bruk av den - for eksempel kartdata. Det er åpenbart sterkt urimelig, når innsamlingen av denne informasjonen allerede er betalt av hver enkelt innbygger over skatteseddelen.

Det er i stor grad suksessen til yr.no som har satt fokus på denne problemstillingen i Norge. NRKs bruk av meteorologiske data har vært meget vellykket og nettstedet er nå blant de mest brukte i Norge. Yr.no brukes derfor ofte som eksempel på den innovasjon som kan oppstå når andre aktører enn dem som samler inn dataene tar dem i bruk.

Spennende tjenester

Vi heier på Fornyingsdepartementets initiativ. Det er både riktig og viktig at Norges felleseie gjøres tilgjengelig, og får departementet fart på sakene kan dette bli startskuddet for mange spennende tjenester i tiden som kommer. Spørsmålet er bare hvor motiverte de som nå sitter og vokter dataene er på å gjøre jobben. Distribusjon og tilrettelegging vil koste tid og penger, og derfor bør dette initiativet støttes opp med bevilgninger - og det gjør det nok ikke.

Noen plutselig overflod av spennende offentlige data er derfor lite sannsynlig. Det vil ta tid. Men vi håper vi tar feil.

Les om:

Ukens Leder