Mer penger til nødnettet igjen

Mer penger til nødnettet igjen

LEDER: Vi skal vokte oss for å stemple Nødnettet som en offentlig it-flopp.

Denne uken ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Ikke overraskende fokuserte finansminister Sigbjørn Johnsen mye på moderasjon og kostnadskutt. Men det ble mest praten. De store kuttene uteble.

Noen områder ble faktisk også tilgodesett med mer penger. Ikke overraskende var dette samferdselssektoren (les tog), men det ble også plass til økte statlige it-investeringer.

Stortinget skal evaluere

Det nye nødnettet er kraftig forsinket, og Direktoratet for nødkommunikasjon fikk flyttet 254 millioner kroner fra fjorårets til årets statsbudsjett, for å fullføre første byggetrinn. Når nettet er rullet ut i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud skal prosjektet evalueres. Den videre utbyggingen skal deretter behandles av Stortinget.

Beslutningen om å bygge et nytt nødnett i Norge ble fattet av Stortinget i 2004. Da hadde det i flere år tidligere blitt lagt ned et betydelig arbeid i å utrede de ulike nødetatenes behov. Prosjektet ble estimert til en kostnad på rundt 3,6 milliarder kroner, men allerede før første fase er ferdig har prosjektet fått tilleggsbevilgninger på 110 millioner kroner. Inklusive driftsavtaler vil nødnettet nærme seg åtte milliarder kroner. Det er derfor rimelig å hevde at prosjektet har kostet en anselig mengde både tid og penger.

Vanskelig å måle verdien

Vi skal vokte oss for å stemple Nødnettet som en ny offentlig it-flopp. Det er snakk om viktige funksjoner det er vanskelig å sette en verdi på. God og sikker kommunikasjon er en forutsetning for både politi-, brann- og helsevesen. Det berger liv og helse.

Likevel, det er aspekter ved dette prosjektet som lukter litt svidd og minner mye om andre store - ikke helt vellykkede - it-investeringer i offentlig sektor. Det er i hvert fall å håpe at det ikke dukker opp flere fartsdumper. Det fortjener ikke nødetatene, som nå har ventet mer enn godt er på et moderne og velfungerende nødnett.

Les om:

Ukens Leder