Minside ble ingens side

Minside ble ingens side

LEDER: Myndighetene har aldri greid å overbevise befolkningen om at de skal oppsøke Minside.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har bestemt seg for å legge ned borgerportalen Minside. Isolert sett er det lite å utsette på det. Myndighetene har aldri greid å overbevise befolkningen om at de skal oppsøke Minside for å få tilgang til de ulike offentlige nett-tjenestene. De fleste oppsøker de aktuelle etatene når slike behov oppstår. Oftest er det kommunene som er det mest aktuelle kontaktpunktet, andre ganger kan det være Skatteetaten eller Nav.

Vi er likevel ikke sikre på om Difi legger riktig analyse til grunn når de, som nok en begrunnelse for nedleggingen, avfeier portalstrategien som tankegods fra 90-tallet. Uansett hvilken strategi som velges må målet være å gjøre det så enkelt som mulig for brukerne å få tilgang til de tjenestene de trenger. Brukergruppen er bred, fra ungdom med stor it-kompetanse, til pensjonister som utelukkende forholder seg til digitale tjenester fordi de må. Hvis det skal være noe håp om å få med seg befolkningen må derfor inngangsterskelen være lav. Det har den ikke vært på Minside. Innloggingen har vært tung og forvirrende og brukergrensesnittet på de ulike tjenesten har ikke vært ensartet.

Faktisk er det god grunn til å peke på Moderniseringsdepartementet, og senere Fornyingsdepartementets, vinglete og langdryge arbeid med å få på plass en god innloggingsløsning, som årsaken til at Minside aldri fikk fart på seg. Portalen har heller aldri vært godt markedsført. Det tyder på at departementet aldri egentlig har hatt særlig tro på sin egen strategi. Isteden har store etater som Nav, Statens lånekasse og Skatteetaten fått lov til å å kjøre sitt eget løp, og nærmest kuppe Minside.

Så, er det riktig av Difi å begrave portaltanken? Vel, Minside slike den fremstår i dag har liten verdi. Likevel er det fremdeles mye klokt i tanken om at innbyggerne i Norge skal kunne nå alle statens tjenester fra ett kontaktpunkt. Men da må arbeidet mellom de ulike tjenesteaktørene samordnes, innlogginsprosedyrene forenkles og, ikke minst, må myndighetene legge kraft og prestisje bak strategien.

Les om:

Ukens Leder