Misforstått satsing på it i skolen

Misforstått satsing på it i skolen

LEDER: Lærere som kan it er viktigere enn at hver elev får egen pc.

Det er mange meninger om det norske skoleverket. Noen mener skolen er for teoretisk. Andre mener de flinkeste elvene får for liten oppmerksomhet. Mens andre er skeptiske til det pedagogiske fundamentet som ligger til grunn for de ulike reformene som har blitt gjennomført de siste 20 årene.

Ofte er utgangspunktet for disse meningsytringene at den norske skolen i flere internasjonale undersøkelser ikke gjør det så bra som vi skulle ønske. Norske elever skårer blant annet dårligere i realfag, enn elever i land vi ofte sammenligner oss med.

Det er selvsagt hardt å svelge for Norge, som er blant de land i verden som bruker mest penger og ressurser på skole og utdanning. Ikke minst har det norske skoleverket investert tungt på teknologisiden og kan nå skilte med å være best i verden på antall pc-er per elev. Men det har altså ikke hjulpet nevneverdig i forhold til elevenes resultater.

Denne problemstillingen adresserer tidligere lektor og lærebokforfatter i Egil Børre Johnsen i en bok nylig utgitt på Aschehoug. Han mener den digitale satsingen har hatt liten effekt fordi lærerne ikke er skolerte i å ta verktøyene i bruk. Pc-en kan være et godt supplement når den brukes i riktig sammenheng i forhold til pensum og lærebøker. Men dette krever kunnskaper mange i skoleverket ikke har, mener Johnsen.

Det tror vi er riktig. Skolemyndighetene har hatt en overdreven tro på at pc-er og internett i seg selv skal gi pedagogisk gevinst. Men manglende gjennomtenkt didaktikk med hensyn til hvordan de nye læringsverktøyene skal brukes, har ført til at satsingen har blitt totalt planløs.

Men la det være sagt. Den norske skolen har potensial og digitale verktøy er viktig. Det handler imidlertid ikke om volum. Lærere som kan utnytte it-verktøy i undervisningen er mye viktigere enn at hver elev får sin egen pc.

Les om:

Ukens Leder