Norsk it-bransje etter finanskrisen

Norsk it-bransje etter finanskrisen

LEDER: Hvis utgangspunktet er at vi nå har nådd bunnen, hva er da status for den norske it-bransjen?

Mye tyder på at vi har sett de verste konsekvensene av finanskrisen som har herjet i mange land - også til en viss grad i Norge.

Det er ikke tvil om at mange it-kunder har strammet inn på investeringene i de siste par årene. Grunnet stor ordreinngang i forkant av krisen har dette likevel ikke vært voldsomt tungt å bære. Noen av de store aktørene - som EDB - har benyttet sjansen til å trimme organisasjonen, uten at dette har vært tvingende nødvendig. Da har nok dønningene vært større hos de mindre konsulentselskapene, som i stor grad lever av de oppdragene som de store aktørene ikke har ressurser til å ta selv.

Stor offentlig sektor

Mange har spådd økende ledighet som en konsekvens av nedgangstidene. Det har vært tilfelle i mange andre sektorer, men i relativt liten grad i it-sektoren. Det skyldes først og fremst at etterspørselen etter it-kompetanse i forkant av krisen var rekordstor. I 2006 var det nesten 5000 ubesatte it-stillinger i Norge. Dette har gitt bransjen en stor buffer å ta av, når etterspørselen etter kompetanse har avtatt. Resultatet er at ledigheten blant it-folk er liten - selv om det selvsagt er fattig trøst for dem som faktisk står uten jobb.

En stor offentlig sektor har også medvirket til å dempe virkningene av finanskrisen. Det pågår mange små og store prosjekter i offentlig etater og i kommunal sektor som ikke påvirkes av fallende omsetning i næringslivet eller mer restriktiv utlånspolitikk i banknæringen. Det har vært en viktig stabiliserende faktor for bransjen, selv om blant annet IKT-Norge har klaget over at Regjeringens krisetiltak ikke har vært rettet mot kunnskapsindustrien.

Med dette i minnet er det grunn til å se positivt på høsten. Vi tror på økt aktivitet i landets mange it-avdelinger, som er positivt både for bedriftene selv og ikke minst it-leverandørene.

Les om:

Ukens Leder