Ny direktør må fylle store sko

Ny direktør må fylle store sko

LEDER: Vi håper Apenes' etterfølger i Datatilsynet er like hissig.

Datatilsynets mangeårige og markerte leder Georg Apenes går om kort tid av med pensjon. Det er vel unt. Få kan skilte med en så stor og mangeårig innsats for personvernets kår i Norge.

Spørsmålet er nå hvem som skal ta over stafettpinnen. Søknadsfristen for stillingen var 26. februar, men har nå blitt skjøvet til 15. mars. Fornyingsdepartementet hevder å fått flere kvalifiserte søkere, men ønsker åpenbart likevel et større antall å velge mellom.

Det er nok ikke alle som har satt like stor pris på Apenes' debattstil. Har har blitt beskyldt både for usakligheter og en kverulantisk holdning. Det er ikke en oppfatning vi deler. Apenes har tatt sterk ordbruk for å advare mot en samfunnsutvikling som stadig setter personvernet på prøve. Det må være greit og innenfor hans mandat som personvernets vaktbikkje.

Det er likevel et springende punkt om Fornyingsdepartementet ønsker en like frittalende etterfølger. Vi tror kanskje ikke. Uten å trekke konspirasjonene for langt ville det i hvert fall i første omgang vært praktisk for Arbeiderpartiet med en tilsynsdirektør som satte døra på gløtt for Datalagringsdirektivet.

Men det vil være en tabbe. Vi vil i årene som kommer ha behov for et minst like synlig og tydelig Datatilsyn som i dag. Sosiale medier, internett, nye søk-algoritmer og en stadig økende lagring av personopplysninger åpner for nye typer misbruk vi som samfunn må gjøres oppmerksom på og bekjempe.

Vi ønsker derfor velkommen som ny direktør i Datatilsynet en person med sterk og sunn skepsis til dagens teknologiutvikling, og som med tydelig retorikk kan gi uttrykk for den.

I så måte er en ting sikkert: Det blir vanskelig å fylle Georg Apenes sine sko.

Les om:

Ukens Leder