Den nye prosessorkrigen

Den nye prosessorkrigen

LEDER: Nettbrett og smarttelefoner tar over for pc-en dette tiåret.

Den sterke veksten i markedet for smarttelefoner og nettbrett er i ferd med å snu prosessorindustrien på hodet. I over 20 år har Intel rådd grunnen som drivende kraft, nesten alene. Nå er det Arm som får mest oppmerksomhet.

Selskapet leverer via lisensiering brikker til mange av de største mobiltelefonprodusentene, ikke minst Apple. Selv hevder Arm at selskapets partnere til sammen har levert 20 milliarder Arm-prosessorer.

Intel på vei, AMD sliter

At pc-markedet stagnerer på bekostning av nettbrett og smarttelefoner er informasjon som også har nådd frem til Intels hovedkonkurrent de siste årene, AMD. I januar trakk selskapets toppsjef seg etter kritikk for ikke å ha fokusert tilstrekkelig på utvikling av prosessorer til det mobile markedet. Hvorvidt AMD er i stand til å ta igjen forspranget er usikkert.

Intel har imidlertid endelig fått fart på sakene. Selskapets nye Atom-prosessor skal utfordre Arm på hjemmebane, og det skal mye til at selskapet ikke skal greie å få et visst gjennomslag for strategien.

Intel har enorm markedsmakt og ikke minst stor definerende påvirking på teknologiutviklingen. De første produktene som benytter Atom kommer på markedet i juni. Fujitsu, Lenovo og Samsung er blant leverandørene som har valgt å benytte denne prosessoren.

Det er likevel som et paradigmeskifte å regne når Intels strategi påvirkes av press utenfra, og ikke som et resultat av egne valg. Det er uvant kost.

Rivende utvikling

Uavhengig hvem som blir vinneren i prosessorkrigen vil teknologikonsumenter verden over kunne glede seg over en rivende utvikling av strømgjerrige prosessorer med stadig større kapasitet. Det vil øke anvendelsesområdene for ulike typer små og mobile enheter, noe ikke minst bedriftsmarkedet vil kunne utnytte.

Utviklingen av stadig sterkere pc-er har vært selve metaforen på den generelle it-utviklingen i samfunnet. Dette tiåret tar nettbrett og smarttelefoner over.

Les om:

Ukens Leder