Offentlig millionsluk

Offentlig millionsluk

LEDER: Er Friprogsenteret god bruk av skattepengene, spør Henning Meese.

Neste uke går Go Open av stabelen i Tromsø.

Konferansen er arrangert av Friprogsenteret, et ektefødt barn av den rødgrønne regjeringen. Friprogsenteret ble åpnet i 2007 av daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV). Hensikten var å etablere en kultur for deling, gjenbruk og samarbeid rundt it-løsninger i offentlig sektor.

Det har senteret ikke greid.

Fri programvare og deling av løsninger på tvers av kommuner og etater er fremdeles unntaket. Det ser vi blant annet i Computerworlds ukentlige spalte "It-sjefen". Der spør vi om det brukes fri programvare i organisasjonen. Det er det bare et fåtall som svarer bekreftende på, og det er påfallende flere som svarer "ja" i næringslivet enn i offentlig sektor. De fleste oppgir mangel på kompetanse og behov for standardisering grunnet ressursmangel som årsak.

Dette er sikkert riktig. Med er det god bruk av nasjonens ressurser - det vil si skattepenger?

I over 400 kommuner sitter det it-sjefer som sliter med å få budsjettene til å strekke til. Utfordringene deres er de samme, å legge til rette for effektiv tjenesteproduksjon med stabil drift, effektive verktøy og gode applikasjoner. I uhyre liten grad samordnes det mellom kommunene for å realisere fordeler gjennom gjenbruk, stordrift eller innkjøpsamarbeid. Hva dette koster Norge er det vanskelig å si. Det er likevel hevet over enhver tvil at det her ligger et enormt potensial for gevinst. Hvorfor skal for eksempel enhver kommune i Norge gå til innkjøp av egne fagapplikasjoner til de ulike virksomhetsområdene, når disse områdene er de samme for alle kommunene i landet? Funksjonalitetsbehovet i en barnehageapplikasjon er de samme i Hammerfest som i Molde.

Så hva er svaret? Neppe Friprogsenteret i sin nåværende form. Det er for lite for sent.

Fornyingsdepartementet ser ut til å være av samme oppfatning. Det var med nød og neppe det ble bevilgning i årets statsbudsjett. En virkelig endring må komme med en sentral politisk vilje til å diktere retning. Før det skjer vil norske kommuner fortsette å kaste millioner av kroner ut vinduet. Problemet så langt er at vi har råd til å la være, men det kommer ikke til å vare. Eldrebølgen spøker i bakgrunnen.

Nå er det på tide å ville dele og samordne.

Les om:

Ukens Leder