Offshoring ikke negativt for Norge

Offshoring ikke negativt for Norge

LEDER: Hvis noen tror Norge ikke trenger it-folk i fremtiden, tar de feil.

Offshoring - denne formen for outsourcing, hvor man setter bort it-oppgaver til lavkostland, brer om seg.

Dette er nå et tilbud de fleste konsulent- og driftsaktører har i produktporteføljen.

Fordeler og ulemper

Fordelene og ulempene knyttet til offshoring er godt dokumentert. Oppsiden er selvsagt reduserte priser for kundene og økt konkurransekraft for leverandørene. Nedsiden er kulturelle og språklige barrierer, og dessuten det faktum at it-produksjonen skjer langt unna kunden. Det åpner blant annet for problemstillinger knyttet til sikkerhet.

Det er ikke alt som egner seg for utsetting. Erfaring viser at det går best når oppgavene som settes bort er standardiserte og ikke krever veldig tett oppfølging. Slike - relativt - enkle oppgaver må vi regne med at i stadig større grad utføres utenfor Norges grenser. Det er konsekvensen av et globalisert næringsliv og en utvikling ingen er tjent med å kjempe i mot, selv om det åpenbart påvirker behovet for norsk arbeidskraft på it-området.

Spesialistkompetanse

Vi tror det er liten grunn til å bekymre seg for dette. For det vi eventuelt mister i bredden må Norge kompensere med i spesialistkompetanse. De oppgavene som ikke kan utføres av billigere arbeidskraft i lavkostland kommer til å kreve it-medarbeidere med bred it-kunnskap innen mange områder. Dette vil bli verdifull kompetanse som også kan bli en eksportvare til andre markeder.

Så hvis noen tror Norge ikke kommer til trenge it-folk i fremtiden, tar de feil. Men etterspørselen etter mastergradsstudenter kommer nok til å være større enn etter bachelorstudenter. Og studenter som kombinerer it med andre fagområder, kommer til å være spesielt ettertraktede.

Les om:

Ukens Leder