Illustrasjonsfoto: Pixabay

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Før olja tar slutt

UKENS LEDER: Vi vet at det finnes en framtid der vi må finne ut hva vi skal gjøre etter olja.

Hva har en geofysiker og en spillutvikler til felles?

I en stadig mer komplisert verden blir de fleste fagfolk spesialister på smalere og smalere områder. Det er et problem når oppgavene som skal løses krever innsikt fra disipliner som tilsynelatende ligger langt fra hverandre. Dette er en utfordring for offhore-industrien vår, som nå trenger nye metoder og verktøy for å nå til olje og gass som ligger vanskeligere til enn det vi har vært vant med tidligere.

Mange av disse nye teknologiene krever avanserte databaserte verktøy for å i det hele tatt kunne realiseres. Samtidig trenges modeller og algoritmer som utvikles av de spisseste forskerne og fagfolkene på de forskjellige områdene innenfor alle sider av oljeutvinning.

For it-bransjens vedkommende er det antakelig ingen som har kommet lenger innenfor 3D og visualisering i sanntid enn det spillindustrien har gjort. Dette er innsikt oljebransjen har god bruk for, men hvordan skal disse aktørene møtes?

Forskningsleder Knut Erik Bjørkevoll i Sintef Petroleum mener at de med fordel kunne jobbet tettere med it-bransjen. Han lurer på om det kunne skapt nye kontakter dersom Sintef Petroleum publiserte flere av sine artikler i it-tidsskrifter. Ville du som Computerworld-leser fra it-bransjen sett mulighetene dersom vi hadde trykket forskningsmateriale fra Sintef?

Vi vet at det finnes en framtid der vi må finne ut hva vi skal gjøre etter olja. Før den tid finnes det en nærmere framtid som handler om hvordan vi skal få opp så mye som mulig av den olja som er igjen, på en trygg og effektiv måte. For å oppnå det, må vi i større grad enn tidligere finne fram til nye metoder og teknologier som muliggjør dette.

Så svaret på spørsmålet innledningsvis må være at begge trenges for å videreutvikle oljeindustrien. De må bare treffes først.

Ukens Leder