Politisk PR-jippo hos Opera

Politisk PR-jippo hos Opera

LEDER: Operas utfordringer bør ikke være nytt for regjeringen.

Denne uken besøkte nesten halve regjeringen Opera Softwares lokaler i Oslo. Statsministeren selv var med, sammen med både næringsminister, fornyingsminister, kunnskapsminister og samferdselsminister. Intensjonen var ifølge Jens Stoltenberg å lære om Operas suksess og rammebetingelsene for et internasjonalt selskap med hovedkontor i Norge.

Det er smigrende for Opera å få så storfint besøk. Og det er heller ikke vanskelig å rose selskapet for både luftige ambisjoner og stor evne til å omsette ambisjoner i praktisk resultat. Seansen på mandag gir likevel en viss bismak. Maken til politisk PR-jippo overfor den norske kunnskapsindustrien har vi knapt sett.

Kritisk

Opera har i en årrekke uttalt seg kritisk til næringspolitikken i kunnskapssektoren. Spesielt har kritikken rettet seg mot strenge regler for arbeidsinnvandring, som har gjort det vanskelig for selskapet å rekruttere i det internasjonale stillingsmarkedet. Det er neppe til å undres over at det for aktører som retter sine produkter mot et globalt marked, også er viktig å finne sine medarbeidere i det samme globale markedet. Men når norske myndigheter pålegger bedriftene det gjelder store administrasjonsoppgaver og samtidig kan bruke flere måneder på å innvilge arbeidstillatelse, blir dette vanskelig. Da finner de gode kandidatene seg minst like spennende jobber i andre land hvor papirmølla er mindre.

Verden blir stadig mindre og norske bedrifter vil i fremtiden - for å få tak i de beste medarbeiderne - ofte måtte rekruttere utenfor Norge grenser. Det er ingen grunn til at Norge i så måte ikke skal være et attraktivt land å arbeide i, men da må ikke byråkratiske regler ligge i veien. Det er helt direkte skadelig for norske selskapers konkurransekraft.

Dette bør ikke være nytt for regjeringen. Lang saksbehandlingstid på innvilgning av arbeidstillatelse har vært en akilleshæl for norske kunnskapsbedrifter i en årrekke og har blitt godt kommunisert overfor en rekke regjeringer. Derfor blir det også litt merkelig at statsministeren må dra med seg halve regjeringskollegiet på bedriftsbesøk for å få det med seg.

Les om:

Ukens Leder