Rigmor Aasrud, tør du?

Rigmor Aasrud, tør du?

LEDER: Kommunene står for en massiv ressurssløsing på it.

Norske kommuner har store it-utfordringer. Både staten og innbyggerne stiller krav til infrastruktur, fagsystemer og tjenester det er vanskelig - for særlig de minste kommunene - å leve opp til. Ikke desto mindre er det enorme summer kommunal sektor investerer i it.

Friprog-senteret har nylig presentert en undersøkelse som tar for seg om politikerne er klar over hvor store summer kommunene bruker på it-området. Konklusjonen er ikke overraskende at kunnskapen om dette er liten. It blir rett og slett ofte neglisjert av våre folkevalgte. Derfor er det også grunn til å stille spørsmål ved om pengene som nå bevilges til it blir brukt på en klok måte.

Massiv ressurssløsing

Svaret på det er definitivt nei. Offentlig sektor generelt, og kommunene spesielt, står for en massiv ressurssløsing som ville vært fullstendig uakseptabel i privat sektor. I stor utstrekning jobber 430 kommuner på hver sin tue med utvikling av løsninger og systemer som skal utføre de samme oppgavene. Det er helt åpenbart at innsparingspotensialet ved en sentral koordinering og mer utstrakt delingskultur er enormt.

Dette er ingen ny problemstilling. Computerworld og andre har i mange år etterlyst en mer sentral statlig it-strategi. Opprettelsen av Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) var et svar på denne utfordringen, men selv om direktoratet har tilført offentlig sektor en positiv it-impuls, har man ikke vært i stand til å adressere det grunnleggende problemet. Nemlig at it-sjefene i landets mange kommuner har for stor innflytelse.

Kommunalt selvstyre

Det er ingen enkel måte å løse dette på. Norge har en lang historie med kommunalt selvstyre og det er også mange hensyn som tilsier at kommunene selv bør få bestemme omfanget på it-investeringene sine. De vet jo selv best hvor skoen trykker.

Samtidig er gevinstene ved en mer helhetlig strategi så åpenbare og store at de ikke kan ignoreres. Derfor stiller vi samme spørsmål til Fornyingsminister Rigmor Aasrud som vi gjorde til hennes forgjenger Heidi Grande Røys: Tør du?

Les om:

Ukens Leder