Illustrasjon: iStock

ROBOTENE KOMMER: Når internasjonale selskaper spiser seg inn på nordiske giganter, blir ikke arbeidsplassene skapt her til lands. Illustrasjon: iStock

Roboter gir bank (og forsikring)

UKENS LEDER: Kunstig intelligens, automatisering og digitalisering erstatter menneskene. Halvparten av dagens jobber kan forsvinne i løpet av 15-20 år.

Momentet i automatiseringen og bruk av kunstig intelligens styrkes voldsomt i de kommende årene. Kanskje forsvinner halvparten av dagens jobber i løpet av femten til tjue år, kanskje flere - kanskje er det noe mindre. Det som er helt klart er at det blir store omveltinger, også for de med høy utdanning. Vi tror de tryggest på mellomlang sikt er de jobbene som krever både fagkompetanse og ikke repetetivt fysisk arbeid. 

Som nasjon har vi i flere tiår ligget langt fremme på automatisering. Særlig innen bank- og finansnæringen er man blitt vant til dette. Likevel står akkurat denne bransjen nå overfor formidable endringer. Blant de hurtigste voksende innovasjonsmiljøene er innen finansiell teknologi («FinTech»). Disse selskapene utfordrer tradisjonelle forretningsmodellene. I tillegg kommer selskaper som Facebook, Google og Apple på banen med klare ambisjoner innen bank og forsikring. 

Det sier seg selv at når internasjonale selskaper spiser seg inn på nordiske giganter, blir ikke arbeidsplassene skapt her til lands. Det er behov for investeringsvilje og bruk av ny teknologi for å drive produktutvikling og effektivisering. Vi tror imidlertid det blir en svært tung jobb i etablerte strukturer, og at denne bransjen uansett er først ut i en voldsom omveltning.

For trenger et lån eller kjøp av et spareprodukt egentlig innblanding fra andre mennesker enn kunden? Svaret er nei. Kunstig intelligens er svaret på de fleste spørsmål fremover, enten det er innen bank, helse, media, industri eller varehandel.  

Alt fra skipsmannskap, t-banefører (alle slags førere), leger, advokater, økonomer, lærere, meglere, journalister og saksbehandlere i offentlig sektor kan i stor eller mellomstor grad erstattes av maskiner. 

De som ser ut til å sitte tryggest i jobbene sine i en tidshorisont på femten til tjue år er ikke akademikere, men faglærte i ikke-repetetive oppgaver som snekkere, rørleggere og elektrikere. Automatisering, eller robotisering av disse yrkesgruppene ligger noe lenger ut tid, tror vi.  

Ukens Leder