FOTO: Silvia Tormo/Pixabay

FOTO: Silvia Tormo/Pixabay

Om rollefordeling og ehelse

UKENS LEDER: Det er mange hindre i veien for digital pasientjournal. De største kan vise seg å være organisatoriske, med flere hundre kommuner, tusenvis av fastleger, fire helseregioner og en mengde foretak og forvaltningsnivåer.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet holdt et godt og konsist innlegg på Computerworlds konferanse Healthworld i midten av september. Hun snakket blant annet om den stegvise fremrykkingen mot én journal og forsvarte behovet for et eget direktorat for å fremme ehelse.

Vi mener ehelse er viktig for å fremme god helse og gi pasientene større innflytelse over egen behandling. Samtidig mener vi at alle gode initiativer tar for lang tid. Det er for eksempel uvisst når en digital journal virkelig kan gi et helhetlig bilde av pasienten, og når denne informasjonen kan analyseres og fungere som god beslutningsstøtte for ansatte i helsesektoren.

Før et scenario hvor IBM Watson (eller andre systemer) kan gi kvalifiserte diagnoser og råd om behandling basert på et bredt datatilfang, er det mange hindre. Ikke minst  juridiske og personvernmessige. Men de organisatoriske hindrene er kanskje størst med flere hundre kommuner, tusenvis av fastleger, fire helseregioner, en mengde foretak og forvaltningsnivåer.

Det er selvfølgelig direktoratet for ehelse som har ansvaret for å implementere den politiske ehelse-strategien. Det er imidlertid likevel vanskelig å se de klare linjene. De fire helseregionene har for eksempel sitt eget koordineringsorgan som holder til Bergen, Nasjonal IKT. Rollen regionene har gjennom Nasjonal IKT - i forhold til Direktoratet for e-helse er for oss uklare.

Samtidig er det viktig at det er rom for innovasjon og ”beste praksis” – samt modeller for å spre gode løsninger i hele helse-Norge. Verken direktoratet eller departementet sitter på alle svar. Basis plattform og infrastruktur kan sentralstyres, men økosystemet med apper og smarte løsninger bygges best med betydelig innflytelse fra brukerne og små og store aktører i it-bransjen.

Ukens Leder