Sentralisér nå!

Sentralisér nå!

LEDER: It-systemene i helsevesenet er Norges største lappeteppe.

40 år med desentralisert it-ansvar og helseinstitusjoner med sterkt sprikende ambisjoner og metodevalg har satt sine spor. Dette er bakteppet når helse-Norge nå diskuterer hvordan de effektivt skal greie å dele data. I denne sammenhengen vil det si å la helseinformasjon følge pasientene rundt omkring i de ulike behandlingsinstitusjonene, uavhengig om det er snakk om spesialisthelsetjenesten eller behandling og rehabilitering i kommunal regi. Lykke til, vil mange si.

Som offentlig sektor generelt, lider helsevesenet på it-siden under liten politisk vilje til å ta sentraliserte beslutninger. De ulike foretakene har stor frihet til å utforme sine egne it-strategier, og blir sjelden utfordret på valgene de gjør. Det oppleves sikkert som en hyggelig gest både av politikere, embedsverk og foretakene selv, men er i realiteten dypt kontraproduktivt. Gevinstene ved en helhetlig it-infrastrukter i helsevesenet ville vært enorme, sammenlignet med puslespillet som med dagens situasjon må på plass for å få til en minste grad av samhandling.

It har ingen annen funksjon enn å skape effektivitet. Derfor er det uforståelig at helsevesenet i så mange år har fått pusle rundt på egen hånd.

Det er imidlertid en gryende forståelse for at noe må gjøres. Regjeringen har styrket it-satsingen ved å løfte Helsenett og Kompetansesenter for it i helse- og sosialsektoren (KITH) inn i Helsedirektoratet. I tillegg består ledelseskollegiet i direktoratet nå også av en egen direktør for e-helse. Det springende punkt er om Helsedirektoratet gis tilstrekkelig mandat til å velge strategi og tvinge gjennom endringer der det er nødvendig.

All erfaring fra offentlig sektor tilsier at linjen fortsatt vil basere seg på frivillighet. Det er lite konfliktfullt, men løser ingen problemer. Tvert i mot er det en garanti for et fortsatt uoppfylt gevinstpotensial. Det er lite betryggende når vi vet hvilket press sektoren står overfor i form av en kommende eldrebølge og en stadig mer helsebevisst befolkning.

Les om:

Ukens Leder