Skyen handler om tillit og teknologi

Skyen handler om tillit og teknologi

LEDER: Skytjenester må veies mellom økonomi og teknologiske krav.

Databehandling i "skyen" er på toppen av hype-kurven i it-bransjen for tiden. Det å kunne kjøpe programvare, databehandling og lagring som tjenester virker forlokkende mange virksomheter. Og gjerne for dem som håndterer økonomien i virksomhetene. Det er først og fremst økonomien som frister.

Virtualisering og høy båndbredde er grunnleggende teknologier som må til for å lage dynamiske tjenester hvor kundene kan betale kun for det de bruker: Lagringsplass kan skaleres opp og ned etter behov, datakraft og beregningsytelse like så.

Når samme tjeneste skal tilbys flere kunder, faller det også naturlig å standardisere mer og i mindre grad lage tilpassede løsninger for den enkelte.

Trygg

Dermed blir det enklere å sammenligne tjenester, og derved å kunne sammenligne priser. Dette fremmer konkurranse, og det er økonomer er glad i. I alle fall de som befinner seg på kjøpersiden.

Når en virksomhet overlater sine data og applikasjoner til andre, er tillit en stor faktor. Du skal være trygg på at din informasjon ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

En ting er virksomhetens forretningsdata, som konkurrentene helst ikke skal få oversikt over, noe annet er personvernet og eventuelle sensitive opplysninger om kunder og andre relasjoner hvor lekkasjer i verste fall kan medføre uopprettelige skader.

Avveining

Flere fagfolk vi har snakket med om sikkerhet og skyen, peker på at det er særlig to forhold som gjør at mange er avventende til bransjens nye paradigmeskifte: Det ene er tilliten. Det andre er teknologien, eller rettere: Å finne en løsning som passer "meg og mitt". Skreddersøm i skyen blir fort både dyrt og komplisert. Mange mener de trenger spesielle løsninger. Slik har det vært siden datamaskinene fant veien inn i virksomhetene.

Skytjenester blir en avveining mellom økonomi og teknologiske krav. Som det heter i ordtaket: For en ingeniør er det beste godt nok, mens for en økonom er godt nok det beste.

Les om:

Ukens Leder