Smakløs skattetitting

Smakløs skattetitting

LEDER: Skattelistene gjør seg kanskje bedre på papir enn på nett.

Internett er en fantastisk ting. Store mengder informasjon kan deles og distribueres over hele verden på sekunder. Dette representerer en av de mest fundamentale samfunnsendringene i vår tid, og gir over tid et lønnlig håp om en bedre verden.

Kunnskap er makt, og ingenting er bedre egnet til å spre kunnskap enn internett. Derfor er det ikke så dumt som det kanskje høres ut, at internett har blitt nominert til Nobels fredspris. Internett er - og kommer til å bli - et viktig verktøy for å heve velstand, øke bevisstheten for demokratiske prinsipper og avsløre totalitære regimer i verden.

Men medaljen har en bakside. Og den ser vi i disse dager.

Underholdning

Denne uken ble skattelistene for 2009 offentliggjort. Som vanlig avstedkom dette et voldsomt medietrykk. Og det er ikke så rart. Slikt stoff appellerer til nysgjerrigheten og blir godt lest.

Hva mer eller mindre kjente personer har tjent i året som har gått er en ting. En annen er selvsagt muligheten til å sjekke hva naboer, kollegaer og venner er gode for. Dette synes vi er spennende, men samtidig vil nok mange mene at muligheten til å gå våre landsmenn etter i sømmene, ikke lokker frem de beste egenskapene i oss.

For det er selvsagt fullstendig smakløst at skattelistene gjøres til underholdning. Begrunnelsen for å offentliggjøre denne informasjonen er et forvaltningsmessig ønske om et transparent samfunn. Fordelen med dette er blant annet at det blir vanskeligere å komme unna med skattesnusk. Samtidig skal mennesker som akkumulerer store verdier vite at storsamfunnet vet om det.

Oppsøke

Dette kan isolert sett være gode argumenter, men konklusjonen trenger ikke å være at alle med en internettforbindelse skal ha tilgang til skattelistene. Det er fullt mulig å heve listen, og fremdeles håndheve prinsippet om åpenhet. Den mest nærliggende er at listene - som tidligere - blir lagt ut på skattekontorene, og at de som er interesserte får oppsøke informasjonen der.

Internett er vel og bra, men det er ikke all informasjon som må være tilgjengelig med et tastetrykk.

Les om:

Ukens Leder