Strategisk som aldri før

Strategisk som aldri før

LEDER: Sjefen skriver nok ofte under på sjekken, men det er it-avdelingen som vurderer behov og løsning.

På slutten av 90-tallet skjedde det et skifte. Fra å være et teknisk og driftsrelatert spørsmål ble it løftet opp til å bli et strategisk verktøy. Både leverandører og kunder var etter hvert enige om at it var et konkurranseparameter, i den forstand at aktører som best utnyttet nye teknologisk løsninger, også var best skikket til å lykkes i sine respektive markeder.

Denne argumentasjonen ble for fullt utnyttet i dotcom-perioden, hvor leverandørene arbeidet for at de store it-beslutningene skulle løftes opp på ledelse- og styre-nivå. Til en viss grad var det også det som skjedde. Store it-prosjekter involverer også store investeringer, noe som naturlig nok må godkjennes høyt i organisasjonen. Med tiden har nok også forståelsen for it som strategiske verktøy økt på ledelsesnivå. Det er grunn til å tro at landets it-sjefer får større forståelse for avdelingens virksomhet, enn de fikk for ti år siden.

Ledelsen tar ikke it-beslutningene

Det er likevel for langt å trekke strikken å si at det nå er bedriftsledelsen som tar it-beslutningene. I en undersøkelse fra Synovate, utført på oppdrag fra Computerworld, kommer det frem at det at it-sjefen i åtte av ti bedrifter har endelig eller innstillende beslutning om innkjøp av data- og it-tjenester. Sjefen skriver nok ofte under på sjekken, men det er it-avdelingen som vurderer behovet og velger løsning.

Det er også naturlig. It er et komplekst fagfelt som krever kompetanse. Da er det neppe noen god løsning at toppsjefen bestemmer hvilket erp-system selskapet skal kjøpe. Dette ansvaret bør han delegere til dem som kan mest om slikt, it-avdelingen.

Derfor er det positivt når det i undersøkelsen kommer frem at 62 prosent av it-sjefene sitter i ledergruppen. Det øker sjansene for at it-systemene støtter opp under selskapets forretningsprosesser, og faktisk blir et konkurranseparameter. Men det burde vært 100 prosent.

Les om:

Ukens Leder