Sun fikk rett!

Sun fikk rett!

LEDER: Sun var i hele sin historie teknologisk visjonært.

"Nettverket er datamaskinen". Suns slagord fra slutten av 90-tallet skulle bli mer sant enn noen ante. Men få forstod hva det innebar den gang. Det var for abstrakt og fremmed tankegang. Og det er kanskje også årsaken til at Sun nå er slukt av Oracle. Selskapet var i hele sin historie teknologisk visjonært, i den grad at de snakket kundene og markedet over hodet.

I dag er det imidlertid lett å forstå hva Sun mente. Cloud Computing, virtualisering og den sterke fremveksten av smarttelefoner og nettbrett - som i stort monn henter programvareressurser fra internett - er markører på et tidsskille i it-industrien. I 2011 er det nettverket som er katalysatoren i den informasjonsteknologiske innovasjonen.

30-årig pensjonist?

Spørsmålet mange stiller seg i lys av dette, er hvilken rolle den tradisjonelle pc-en får i det nye informasjonssamfunnet. I 30 år har den hatt definerende teknologisk makt, med Wintel (Intel og Microsoft) som selve symbolet på denne makten. Nå er det andre aktører som insisterer på å definere retningen, med kanskje Google og Apple som de mest toneangivende premissleverandørene. Men også andre it-giganter tilpasser sine produkter til en ny verden.

I en bloggartikkel gikk for eksempel IBMs Europa-sjef Mark Dean nylig langt i å erklære pc-en som død. Den er på vei til historiens teknologiske skraphaug sammen med radiorøret og skrivemaskinen, slår han fast. Det er et utsagn som gir et visst ekko i samtiden, og som åpenbart står til Store Blås strategi. Men det bør advares mot å sette alt for stor lit til IBM-sjefens profetiske evner.

Teknologisk utvikling

Det er helt sikkert at vi beveger oss inn i en tid hvor programvare og tjenester ikke lenger trenger å være nært knyttet til datamaskinen brukeren faktisk benytter. Det er likevel ikke det samme som at pc-en er døden nær. Alle salgstall viser at bærbare pc-er fremdeles selger og årsaken er at praktiske behov fremdeles ofte tilsier lokal lagring og lokal prosessorkraft, for eksempel på grafikkintensive applikasjoner. Derfor kommer pc-en til å følge med oss lenge ennå, men for den teknologiske utviklingen har den mistet mye av sin betydning.

Les om:

Ukens Leder