Svensk heltinne

Svensk heltinne

LEDER: Camilla Lindberg sørget for at FRA-loven ble endret. Men hvor var den norske regjeringen?

I fjor sommer vedtok den svenske Riksdagen en overvåkningslov (FRA-loven) som gir den svenske etterretningstjenesten muligheten til å spane på all telefoni- og datatrafikk som går over landets grenser.

Den internasjonale internettrafikken gjennom NIX-en (Norwegian Internet Exchange), rutes i hovedsak gjennom Sverige. Det betyr at norske borgere blir overvåket av svenske myndigheter.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa til Computerworld ved juletider i fjor at det er viktig å gå i dialog med svenske myndigheter, uten at hun konkret gikk inn på hvordan det ville hjelpe.

Og det har heller ikke hjulpet.

Protester nytter

Riksdags-representant Camilla Lindberg holdt denne uken foredrag på Norsk Informasjonssikkerhetsforums (ISFs) høstkonferanse. Lindberg ble en heltinne i Sverige etter at hun tok opp kampen mot FRA-loven. Etter hvert ble det så stor motstand i Sverige mot loven (som man fryktet skulle overvåke alle svensker) at den ble endret fra sitt opprinnelige utkast.

Nå står det i loven at trafikk som går gjennom Sverige kan fanges inn og overvåkes, med mindre trafikken starter eller stopper i Sverige. Det må også rettsgodkjennelse til, og det er kun regjeringen eller forsvaret som får innsyn i trafikken.

Saken viser at protester nytter. Men i praksis kan altså norsk trafikk, eller for eksempel trafikk fra Norge til Danmark, overvåkes. Vi spør: Hvor har den norske regjeringen vært i denne saken?

Les om:

Ukens Leder