Takk for sist, Datatilsynet!

Takk for sist, Datatilsynet!

LEDER: Computerworld stiller seg kritisk til en oppsplitting av Datatilsynet.

Difi har på oppdrag fra Fornyingsdepartementet evaluert Datatilsynet. Blant temaene som diskuteres er hvorvidt tilsynet i for stor grad fremstår som en politisk aktør. Dette mener åpenbart fornyingsminister Rigmor Aasrud er et problem, som i et intervju med Aftenposten åpner for å dele Datatilsynet i et tilsynsorgan og et personvernombud.

En av redaksjonens medarbeidere var med i Difis undersøkelse og kan fortelle at spørsmålet om splitting stod høyt på agendaen hos spørsmålsstillerne. Det gjør det nærliggende å anta at Datatilsynets organisering har vært et tema i forvaltningen lenge. Og, at undersøkelsen er initiert for å prøve å begrunne en eventuell vingeklipping av tilsynet.

Les mer om Difi-rapporten:

Redd det blir for mye politikk
-
Datalagringshevnen
-
Ubegrunnede konspirasjoner

Det er lett å se for seg at krefter i Arbeiderparteiet har irritert seg over Datatilsynets kompromissløse holdning til Datalagringsdirektivet. Og kanskje litt ekstra over tilsynets tidligere direktør Georg Apenes direkte debattstil. Apenes var politisk i sin agitasjon, ingen tvil om det. Men så har også Datatilsynet under hans regjeringstid vært relevante, faglig dyktige og svært synlige i den offentlige debatten. Det er det ikke mange tilsvarende offentlige etater som er.

Med Bjørn Erik Thon kom det inn en mer kompromissvennlig direktør. Det var også åpenbart en viktig begrunnelse for at han fikk jobben. For man kan late som om Datatilsynet ikke er politisk, men utnevnelsen av direktør er definitivt en politisk handling. Arbeidsgiver er ikke Stortinget, men Fornyingsdepartementet. Derfor fremstår den lett tilslørte kritikken om et politisk tilsyn i et merkelig lys. Det er ikke snakk om politikk eller ikke politikk, men om Datatilsynet står inne for den politikk som den rådende regjering utøver. Men det blir ikke mye til ombudsrolle hvis Datatilsynets prinsipper skal svinge i takt med stemningen i regjeringskontorene.

Derfor stiller vi oss kritisk til en oppsplitting av Datatilsynet. Det er vanskelig å tolke Rigmor Aasruds forslag som noe annet enn enn et takk for sist og et forsøk på å vingeklippe en brysom stemme i personsverndebatten. En splittelse vil åpenbart svekke et i dag meget sterkt fagmiljø. Det vil få konsekvenser både for tilsyns- og ombudsrollen.

I 2011 trenger Norge mer enn noensinne en tydelig vaktbikkje i personvernspørsmål. Kort sagt: If it ain't broke, don't fix it.

Les om:

Ukens Leder