Teknologi som redder liv

Teknologi som redder liv

LEDER: It-leverandører og helsepolitikere hadde hatt godt av å oppleve helsevesenet fra innsiden.

I fredagens Computerworld har vi en større reportasje om en type mobilteknologi som vil kunne ha stor betydning for helsevesenet. Tore Jo Meyer som står bak løsningen Imeditracking har bred it-bakgrunn, men det var etter alvorlig sykdom han ble kjent med helsevesenet. Hans dramatiske opplevelse fra ambulanse til sykehus forløste en meget god ide.

Med en enkel mobil-app kan brukeren melde inn en ulykke eller annen helsetruende situasjon, og dermed komme i kontakt med akuttmedisinske kommunikasjonssentraler. Men det som gjør det virkelig spennende er at appen i tillegg sender oppdatert helseinformasjon til helsepersonell og varsler pårørende.

Informasjonen må man imidlertid legge inn selv. En automatisk løsning er ikke mulig fordi en kjernejournal med alle dine helseopplysninger tilgjengelig i en slik form fortsatt er mange år unna.

Den teknologiske utviklingen er en muliggjører for offentlig sektor. Men selv om viljen er tilstede, sliter likevel sektoren med gjennomføringen – på grunn av reguleringer, gammel teknologi eller sågar motvilje.

Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI mener offentlige prosjekter havarerer fordi de konstrueres for å bevare bestående strukturer. Der treffer han sannsynligvis spikeren på hodet. Dermed går man glipp av åpenbare økonomiske gevinster, ikke minst i helsevesenet.

Både it-leverandører og helsepolitikere hadde hatt godt av å oppleve helsevesenet fra innsiden. Helst ikke som pasienter, men for å lære av prosesser som kan føre til nye produkter og løsninger. Tore Jo Meyer lå i sykebilen med oksygenmaske og kunne ikke svare på helseopplysningene han hørte helsepersonalet etterlyste. I slike tilfeller kunne en mobilapplikasjon med kobling til en kjernejournal vært redingen.

Les om:

Ukens Leder