Telenor-kutt på godt og vondt

Telenor-kutt på godt og vondt

LEDER: Telenor småjusterer når de nå sparker norske ansatte.

Denne uken ble det klart at Telenor kommer til å redusere bemanningen i Norge. Hele konsernet ble tirsdag kalt inn på allmøter for å informeres om planene. Det ble ikke kommunisert hvor mange som må gå, ut over at det vil være færre ansatte i selskapet ved utgangen av året enn det var i inngangen.

Bakgrunnen for beslutningen er ifølge Telenor at det skal opprettes en ny produkt- og utviklingsdivisjon, mens dagens distribusjonsdivisjon blir oppløst. Dette mener selskapet vil bidra til lavere kostnader, samt bedre mulighet til å vedlikeholde og øke dagens markedsandeler.

Ikke finansielt

Det angår mange når Telenor gjør endringer i organisasjonen. Selskapet sysselsetter flere tusen medarbeidere og er på mange måter temperaturmåleren for ikt-sektoren i Norge.

Det er imidlertid lite i de finansielle resultatene til Telenor som tilsier et behov for vesentlig kutt i kostnadene. Til og med tredje kvartal 2010 (resultatet for året er ikke klart) satt den norske virksomheten igjen med et driftsresultat 7,9 milliarder kroner. Det er marginalt tilbake fra samme periode året før, nærmere bestemt 80 millioner kroner, men neppe noen grunn til panikk.

Uhell og hell

Derfor er det også grunn til å tro at det er småjusteringer Telenor nå bedriver. Det vil i hvert fall være oppsiktsvekkende, og ikke minst uheldig, hvis prosessen som nå settes i gang ender med en vesentlig bemanningsreduksjon. På en annen side er det ingen hemmelighet at Telenor oppfatter Norden som et modent marked som skal høstes og ikke nødvendigvis utvikles. Fortjenesten som skapes i Norden kanaliserer selskapet inn i internasjonale investeringer. Derfor kapper nok konsernsjef Baksaas det han føler han kan.

Det er uheldig for norske telekunder, som sannsynligvis både blir snytt for innovasjon og reduserte regninger. Men det er muligens gode nyheter for Telenors eiere, hvorav halvparten jo er landets innbyggere.

Les om:

Ukens Leder