Tragisk trenering av Tre

Tragisk trenering av Tre

LEDER: Nå kan det være for sent å utfordre det norske teleduopolet.

Denne uken ble det klart at den delvis svenske mobiloperatøren Tre ikke kommer til å benytte seg av sin norske 3G-lisens.

Burde vært inndratt

Det markerer slutten på en farse som har pågått siden selskapet i 2003 fikk sin 3G-lisens. I nesten åtte år har altså selskapet, med stadige løfter om snarlig utbygging, holdt lisensen som gissel.

Det har effektivt hindret andre aktører i å utfordre Telenor og Netcom på dette området og slik bidratt til tregere nett-utbygging og høy prising datatrafikk.

Dette var neppe Samferdselsdepartementet intensjon da 3 fikk konsesjonen og slik sett er det også underlig at selskapet i så mange har har fått lov til å unndra seg utbygging. Tres lisens burde vært inndratt for mange år siden.

Ingen vil overta

Det er imidlertid liten grunn til å tro at det nå står teleaktører i kø for å overta lisensen. Markedet består av to svært sterke aktører som de facto utgjør et duopol, Telenor og Netcom. På siden står utfordrer Mobile Norway med 3G og ICE med CDMA. Den som kaster seg inn i denne konkurransen bør både ha mye penger og sans for hasard, og dem er det ikke så mange av.

Likevel, datatrafikk i mobilnettene har de siste par årene økt med voldsom takt. Apples og Androids økosystem av applikasjoner har virkeliggjort det teleoperatørene drømte om i 2001, da de var villige til å betale milliarder for å sikre seg 3G-lisenser.

Dette kan skape et handlingsrom for aktører som ser verdien av å eie sitt eget nett. Det vil i tilfelle være av stor betydning for norske kunder.

Fire operatører

Det er derfor å håpe at noen ser seg tjent med å overta Tres konsesjon. Samferdselsdepartementet bør i hvert fall se med blide øyne på eventuelle interessenter. Men trolig har Tre trenert saken så lenge at toget for en fjerde utbygging har forlatt perrongen.

Det som likevel taler for at vi i fremtiden kan få fire (fem med ICE) operatører innen mobil datatransport er at markedet de siste par årene har hatt en eventyrlig utvikling.

Les om:

Ukens Leder