Illustrasjon: iStock

SAMARBEID: Generelt er det viktig at Norge både tar initiativ til og er med i internasjonale fora som jobber med sikkerhet. Illustrasjon: iStock

Sikre sikkerheten​

LEDER: Mange av oss er ikke lenger i stand til å mønstre annet enn et skuldertrekk over nyheter om persondata på avveie, kryptovirus og spoofing.

Cyberkriminalitet får mye oppmerksomhet. Faktisk så mye at mange av oss ikke lenger i stand til å mønstre annet enn et skuldertrekk over nyheter om persondata på avveie, kryptovirus og spoofing.

Samtidig vet vi av mange undersøkelser at det er voldsom differanse mellom de tilfellene vi hører om og det faktiske volumet. De aller fleste organisasjoner oppfatter at de har lite å tjene på å anmelde angrep. Det skyldes både at Politiets evne til å etterforske og oppklare slike forbrytelser i beste fall er begrenset, og at det sjelden er omdømmebyggende å stå fram som et offer for cyberkriminalitet. 

Men selv om det er en viss grad av apati som råder, er det ikke tvil om at cyberkriminalitet er et kostbart fenomen. En rapport fra Center for Strategic and International Studies i 2015 anslår at nettkriminalitet koster verdensøkonomien vannvittige 3.000 milliarder kroner årlig. Det er imidlertid ikke klart hvordan vi som samfunn best skal beskytte oss mot stormen. Selv om budskapet er riktig blir det ganske tannløst når ulike myndigheter repetitivt tar til orde for holdningskampanjer og generell heving av det digitale kompetansenivået.

Vi må finne konkrete tiltak, men hva de skal de være?

Det kan virke som et naturlig grep å styrke Politiets cyberbudsjetter. Det er imidlertid ikke gitt at det vil ha stor innvirkning på kort sikt. Nettkriminalitet er et internasjonalt problem som også må bekjempes internasjonalt. En eventuell styrking må derfor adressere Politiets evne til å samarbeide med andre lands myndigheter. Og generelt er det viktig at Norge både tar initiativ til og er med i internasjonale fora som jobber med sikkerhet.

Det er et godt initiativ når Kripos oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi.

Men det er uansett vanskelig for politikere å bevilge penger når under ti prosent av dem som blir utsatt for angrep anmelder forholdet. Vi kjenner jo egentlig ikke til problemets omfang og kostnad. Derfor er det et godt initiativ når Kripos nå oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi og også har utarbeidet et skjema som kan benyttes til dette formålet. Dette vil kunne gi viktig etterretningsinformasjon for Politiet både nasjonalt og internasjonalt i kampen mot de som står bak datakriminaliteten, mener Kripos.

Vi slutter oss til: Anmeld nettkriminalitet! 

Ukens Leder