Illustrasjon: iStock

DIGITALISERT: Norsk byggenæring ligger foran på digitalisering i Europa. Det betyr gode muligheter. Illustrasjon: iStock

Store tall i byggenæringen

UKENS LEDER: Digitalisering av byggenæringen innebærer en stor mulighet for eksport av norsk teknologi til resten av Europa.

Norsk bygg-, anlegg- og eiendomsbransje omsetter for omlag 460 milliarder kroner i året, og seiler dermed opp som en av de aller største industriene her til lands. Nå er denne giganten i gang med å ta de siste stegene mot å bli fullstendig digitalisert. Mållinjen er år 2025, ifølge toppsjefen i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. Dette er en ambisjon alle kan applaudere. Med digitalisering følger en rekke gevinster, der effektivisering i alle ordets betydninger står høyest.

Når vi ser hele næringen under ett, vil selv ganske små prosentvise forbedringer bli til svært store tall. En besparelse på fem prosent på dagens totalomsetning blir til 23 milliarder kroner, eller årsomsetningen til tusen småbedrifter. Dette er slett ikke småpenger, og de vil komme både offentlig og privat sektor til gode.

Det er også masser av tid som kan spares inn. Ifølge Sandnes tar det i snitt ti år å planlegge et veiprosjekt av noen størrelse, før selve anleggsarbeidet starter opp. Det er fryktelig lang tid for de som venter på utbedring av den rasutsatte veistrekningen både virksomhetene og privatpersonene der er avhengige av.

I utkastet til digitaliseringsplanen som byggenæringen jobber med i disse dager, er ambisjonene høye. Der kan vi lese at målet er å redusere kostnadene til et bygg eller et anlegg med 33 prosent, og at prosjekter skal gjennomføres 50 prosent raskere. Selv om ikke næringen skulle klare å oppnå disse friske målene, så vil en hver forbedring likevel bli til enorme innsparinger, fordi denne næringen er så gigantisk.

Samtidig er det også en mulighet tilstede for it-selskapene som leverer til byggenæringen, som også kan føre til store tall. Norge er ifølge direktøren i Standard Norge i førersetet på europeisk standardisering innen digitalisering av byggenæringen. Det innebærer i seg selv en stor mulighet for eksport av norsk teknologi til resten av Europa.

Da kan tallene bli enda større.

Følg med på våre temasider om bygg og anlegg denne uken.

Ukens Leder