Georg Apenes. Arkivfoto

STATSMANNEN: Georg Apenes (1940-2016). Arkivfoto

Vakten er over

UKENS LEDER: Georg Apenes (1940 - 2016) kjempet for digitalt personvern, og kan takkes for at privatlivets sfære fortsatt står sterkt i det offentliges bevissthet.

Juristen, journalisten, forfatteren, stortingsrepresentanten, Høyre-mannen, direktør for Datatilsynet og ridder av St. Olavs orden, Georg Apenes, døde 2. oktober 2016.

Apenes var sjefen for Datatilsynet i perioden fra 1989 til 2010, et tidsrom der internettet eksploderte og personvernet ble satt under større press enn noen gang tidligere. Gjennom sin integritet, sine prinsipielle holdninger, verdisyn, synlighet og kraftfulle argumentasjon er det all grunn til å tilskrive Apenes’ virke i Datatilsynet som en hovedårsak til at personvern stadig står sterkt i offentlighetens bevissthet.

Selv var ikke Apenes like imponert av engasjementet og kunnskapen om personvern i alle relevante miljøer her til lands.

- Jeg er veldig skuffet over akademia, kunstnere og intellektuelle i Norge som ikke har engasjert seg i debatten. På Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er det 43 professorer, og ikke én har ytret seg offentlig, sa han til Computerworld i et intervju like før pensjonsalderen innhentet ham.

Da var det EUs Datalagringsdirektiv (DLD) han snakket om. Apenes kjempet med nebb og klør mot DLD, også etter at han hadde blitt pensjonist, og mot sitt eget partis ståsted.

Hvis vi ikke aksepterer en privat sfære kan vi ikke beholde rettsstaten og demokratiet

I 2008 tildelte Computerworld en hederspris til Apenes, for sitt utrettelige arbeid for personvernet. Da gav han uttrykk for at han satte særlig pris på at det var teknologene, representert ved Computerworld som gav ham prisen, fordi det er teknologene som forstår hvordan ting fungerer, og som ikke minst forstår farene.

- Hvis vi ikke aksepterer en privat sfære kan vi ikke beholde rettsstaten og demokratiet, advarte Apenes den gang.

Det har dessverre ikke blitt mindre viktig å minne lovgiverne våre på dette siden den gang.

Les om:

Ukens Leder