Vil, men får hun lov?

Vil, men får hun lov?

LEDER: Rigmor Aasrud sliter med Heidi Grande Røys' gamle problem: Får hun lov til å utfordre etatene?

I 2008 var Heidi Grande Røys fornyingsminister i kongeriket. Det hadde hun da vært i tre år, og i løpet av de årene hadde hun erfart at å modernisere og effektivisere forvaltningen med it, var tyngre enn hun trodde. Litt av denne frustrasjonen luftet hun på Ergogroup-konferansen It-tinget i 2008. Computerworld hadde da akkurat kjørt en forside med tittelen: "Tør hun?". Det var med referanse til å utfordre it-sjefene i landets mange etater og kommuner med sentraliserte it-beslutninger. På den utfordringen svarte hun: "Spørsmålet er ikke om jeg tør, men om jeg får lov."

Dette illustrerer den største hindringen all modernisering av forvaltningen står overfor. En sterk grad av lokalt selvstyre og tradisjon for at etatene tar hånd om sin egen drift, gjør det politisk svært vanskelig for Fornyingsdepartementet å tvinge gjennom standardiserte løsninger og forordninger. Det er årsaken til at landets 429 kommuner fremdeles i all hovedsak utvikler og drifter it på hver sin tue, til tross for at de skal tilby de samme tjenestene til kommunens innbyggere. At dette er en uklok håndtering av landets skatteinntekter er åpenbart for alle.

Og nå har det også blitt åpenbart for Røys' etterfølger Rigmor Aasrud. Hun har nylig vært i India og Singapore for å samle inspirasjon. I den forbindelse uttaler hun i et intervju til Computerworld (side 6 og 7) at departementet vil stramme til innsatsen, underforstått at hun i større grad ønsker å ha en hånd på rattet i offentlig sektors arbeid med digitale verktøy. Men spørsmålet blir igjen: "Får hun lov".

Tirsdag besøkte Jens Stoltenberg kommunesektorens organisasjon KS sitt landsting. Som den ypperste representant for sentralmakten i Oslo gikk han stille i dørene og slo fast at det ikke ligger an til noen endringer i maktbalansen mellom kommunene og staten. Derfor kommer Aasrud til å stange hodet i taket som sin forgjenger. En virkelig fornying av offentlig sektor kommer ikke til å skje før en samlet regjering bestemmer seg for at det skal skje. Og kommunaldepartementet sitter på nøkkelen.

Les om:

Ukens Leder