Uklare konsekvenser for HP Norge

Uklare konsekvenser for HP Norge

HP skal kvitte seg med flere tusen ansatte. Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser dette får for den norske virksomheten.
Hele ti prosent av HPs ansatte kan stå uten jobb i løpet av de neste 18 månedene, og ifølge HP vil kuttene i første rekke gå ut over ansatte i støttefunksjoner innen it og personal. Den nye toppsjefen Mark Hurd går også inn for å omstrukturere store deler av ledelsen.

Langvarig prosjekt

Konsekvensene kuttene vil ha for HP Norges rundt 500 ansatte er fortsatt uklare.

Markedssjef Roar Haugland sier til Computerworld at at situasjonen foreløpig er den samme som da meldingen ble mottatt 19. juni, men at en eventuell nedbemanningsplan sannsynligvis vil foreligge rundt midten av september.

Han understreker samtidig at dette er et langvarig prosjekt som vil evalueres fortløpende de neste seks kvartalene. Det er først i løpet av denne perioden at HP Norge kan få oversikt over hvilke områder som kan effektiviseres.

- HP Norges umiddelbare situasjon er ikke så dramatisk som meldingen kan gi inntrykk av, poengterer Haugland.