Ulønnsom krangel

Ulønnsom krangel

Leder i Computerworld 6, 20. februar 2004
Den store kontrakten om it-leveranser til Helsebygg Midt-Norge har vært omdiskutert den siste tiden. Kontraktøren valgte Telenor fremfor de to andre aktuelle kandidatene Ementor og Siemens. Det falt Ementor tungt for brystet i og med de hadde det laveste tilbudet.

Selskapet valgte å klage inn kontraktstildelingen til Kofa - Klagenemda for offentlige anskaffelser. Kofa fant at det var punkter som var i strid med regelverket, men tilsvaret fra Helebygg Midt-Norge var at selv med en rettelse av disse, var Telenor den beste kandidaten på grunn av sin gjennomføringsevne. Og kontrakten ble underskrevet.

Ementor vil vurdere å kreve erstatning fra Helsebygg Midt-Norge for å få igjen det selskapet har investert i arbeidet forut for kontraktstildelingen. Er dette et smart trekk eller en jakt på kortsiktig gevinst for Ementor? Den andre taperen i den store helsekontrakten, Siemens, har vært musestille.

Man kan jo spørre seg hvorfor. Siemens har mange relasjoner i helse-Norge å vedlikeholde og forholde seg til. Selskapet vil antageligvis ikke bli kjent som en bråkemaker. Nå er det slik at har man et klageorgan så skal det selvfølgelig brukes, men som i alle andre relasjoner: kunden er konge.

Hva slags signal sender Ementor ved å kreve erstatning for et stykke arbeid som det er helt vanlig å ta risikoen ved å gjennomføre, i alle tilbud som skrives, både i privat og offentlig sektor? Vil det sette Ementor på flere a-lister? Neppe.

Et krav om erstatning fra Ementor, og et gjennomslag i saken, kan gi Ementor en kortsiktig gevinst, men den langsiktige virkningen av signalet som selskapet sender til markedet, kan fort bli negativ.

Tap og vinn med samme sinn heter det. Siemens har skjønt det. Ementor sliter litt foreløpig.