Umoe Consulting vant i retten

Umoe Consulting vant i retten

Nextbridge må punge ut med 1,5 millioner kroner til Umoe etter nederlag i retten.

Umoe Consulting stevnet selskapet Nextbridge og tre av de ansatte inn for domstolen, etter uenighet om måten Nextbridge ble etablert.

Prinsipiell sak

I fjor sommer etablerte daglig leder Lars Rinnan selskapet med hjelp av Harald Opdahl og Kenneth Rørdam, som var ansatt i Umoe Consulting. De tre tok med seg en stor gruppe ansatte ved Umoe Consulting sitt kontor i Oslo.

- Dette er en prinsipielt viktig sak. Den markerer at ansatte har lojalitetsplikt, samt at selskaper som konkurrerer skal følge spillereglene, sier administrerende direktør i Umoe Consulting, Torodd Tomte Knutsen.

Ville ha mer erstatning

Tomte Knutsen fikk medhold på alle punkter i tingretten mot Nextbridge, samt mot Harald Opdahl og Kenneth Rørdam.

- Vi har blitt tilkjent en erstatning på 1,5 millioner kroner, og får dekket saksomkostninger på cirka 900 000 kroner. Vi mener at erstatningen er satt for lavt, men er likevel fornøyd med å ha fått medhold i en prinsipielt viktig dom for konsulentbransjen, sier han i en melding fra selskapet.

Dommen ra Nedre Romerike tingrett har gitt Umoe Consulting medhold i alle påstander i “Krav om erstatning som følge av brudd på den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold og brudd på markedsføringsloven § 25”.