Umoe IKT blir CA-partner

Umoe IKT blir CA-partner

Umoe IKT etablerer seg som CA Enterprise Solution Provider

Umoe IKT er nå etablert som CA Enterprise Solution Provider, det høyeste partnernivået til Computer Associates. Noe som i praksis betyr at begge selskapene arbeider sammen for å gi markedet med eksisterende og nye kunder mer komplette og effektive IKT-løsninger.
 
Partneravtalen omfatter hele Computer Associates´ produktsortiment bestående av løsninger for lagring (BrightStor), sikkerhet (eTrust) og Service Management (Unicenter). Trond Bergersen, innkjøps- og produkt direktør i Umoe IKT, sier avtalen forsterker selskapets markedsposisjon.

- For både våre og Computer Associates´ eksisterende kunder, betyr dette nye muligheter i form av ny spisskompetanse og et bredere og mer komplett tilbud. Samarbeidet skal gi bedre løsninger og tjenester til nye og eksisterende kunder med økt nytteverdi for IKT-avdelinger og brukere. Dette føles riktig, og vi har allerede gode erfaringer med å benytte hverandres erfaringer og kompetanse. Avtalen er i tråd med vårt mål om strategisk vekst, sier Bergersen i en pressemelding.

Oppover i verdikjeden

Computer Associates´ har en klar kanalstrategi med mål om å bevege partnere oppover i verdikjeden. Dag Honningsvåg, Country Manager for Computer Associates Norge, sier at selskapet har som målsetting at minimum 50 prosent av alt nysalg skal gå via partnere. 

- Umoe IKT er et godt eksempel på et selskap som har løsninger som sammenfaller med våre. Noe som styrker begge selskapenes forretningsstrategi i form av felles verditilførsel og økt konkurransekraft. At Umoe IKT nå er etablert som CA Enterprise Solution Provider er en naturlig forlengelse av et allerede eksisterende samarbeid. I løpet av kort tid har vi økt den totale partneromsetningen i Norge med mange ganger. Noe som blant annet skyldes at vi nå har en produktportefølje som lettere kan selges gjennom forhandlere, sier Honningsvåg.