Umoe IKT samler seg

Umoe IKT samler seg

Umoe IKT slår sammen sine to regioner Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre til en ny stor region i Møre og Romsdal. Patrik Fugelsnes blir ny sjef.

- Med våre 21 kontorer landet rundt finnes det ingen tilsvarende aktører med såpass stor satsning i distriktene og med samme dekning og nærhet til kundene, sier den påtroppende regionsjefen Patrik Fugelsnes.

Region Møre og Romsdal rekrutterer nå flere medarbeidere i Molde og Ålesund.

- Vi ønsker å være representert med bred faglig tyngde i hele fylket med kontorer i Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg til byene har vi personell ute på Aukra også, sier Fugelsnes.