Underholdning i sykehussenga

Underholdning i sykehussenga

Det nystartede selskapet Hospitality har utviklet en pasientterminal-løsning som gir pasienten direkte tilgang til tv, internett, radio og telefon.
Glem den gamle trykknappen for å påkalle sykepleierens oppmerksomhet. Med moderne teknologi får pasientene ved Lovisenberg sykehus alt på en skjerm. Det nystartede selskapet Hospitality har installert en pilot-løsning som nå har blitt fast.

Bak Hospitality står gründerne Flemming Hegerstrøm og Helge Gallefoss. Førstnevnte er langt fra noe ubeskrevet gründerblad. Hegerstrøm var med på oppstarten av Tele2 og gründet selskapet PortIT som nå er notert på Stockholmsbørsen.

Hospitality har utviklet så dagens lys som et resultat av et samarbeid mellom Hegerstrøm og Lovisenberg sykehus. Sykehuset var på jakt etter en pasientterminal-løsning, og Hegerstrøm var innleid som konsulent som sammen med sykehuset skulle finne frem til den beste løsningen.

Ifølge Flemming Hegerstrøm snakket de med flere leverandører som for eksempel Siemens og Otrum.

-- Men felles for dem alle var at de ikke hadde laget et slikt produkt, med dette prisbildet og løsning, sier han.

Fører til mer dialog

Da var veien til egenutvikling ikke lang. Sykehuset satte bort jobben til Hegerstrøms selskap Workzone. Basert på standardkomponenter utviklet selskapet en pilot i september i fjor, og rullet ut løsningen på 20 sengeposter ved Lovisenberg Sykehus.

Pasient-terminalen gir pasienten tilgang til tv-kanaler, telefon, internett og radio-kanaler. I tillegg erstatter den ringenknappen som tidligere ble brukt for å påkalle personalets oppmerksomhet.

-- Man kan også bestille enkle ting som et glass vann eller saft eller rett og slett få kontakt med en pleier. Fordelen er at pleieren ser med en gang hva pasienten trenger, og dermed slipper å gå to ganger, sier Hegerstrøm.

Han mener pasient-terminalen er begynnelsen på noe som fører til mer dialog mellom pasient og personalet eller sykehuset. Pasient-terminalen betjenes med en trykkfølsom skjerm, og man kan enkelt skifte mellom de forskjellige tilbudene som tv-titting og telefonering.

Systemet er lagt opp med en smartkort-løsing som gjør at pasientes data følger pasienten fra terminal til terminal. Integrasjon mot elektroniske pasientjournaler er også mulig. Hegerstrøm trekker frem muligheten for leger til å vise pasienten direkte på skjerm ved sengen, for eksempel røntgenbilder og gjennomgang av en fremtidig operasjon. En komplett pasientagenda for sykehusoppholdet kan også legges inn, og være tilgjengelig for pasient og ansvarlig personell.

Men foreløpig er ingenting av dette implementert. Dels fordi sykehuset ikke vil ha alt å forholde seg til på en gang, og fordi Datatilsynet stiller strenge krav til slik sensitiv informasjon.

Ambisiøse planer

Hegerstrøm forteller at løsningen nå er over i vanlig drift, og at 100 nye senger skal utstyres med pasientterminalen.

-- Vi pakker inn alt med en finansieringspakke og bundler dette med drift. Det er med andre ord en fullservice-tjeneste, hevder Hegerstrøm.

Han anslår kostnaden til cirka 20.000 per seng, pluss driftskostnader på 950 kroner i måneden. Løsningen driftes sentralt fra Hospitalitys lokaler, og kjøres på et lukket nett for å ivareta Datatilsynets krav.

Hegerstrøm forteller at de er i kontakt med fem, seks andre sykehus i Norge med et potensial på 1.000 senger. Men det stopper ikke der. Hospitality har skandinaviske planer.

-- Målt i rene sykehussenger er det rundt 250.000 i Skandinavia, og da har vi ikke tatt med aldershjem og lignenede, forteller Hegerstrøm.

Hospitality er helt nyetablert, men planene er klare for å bygge en organisasjon. Hegerstrøm mener selskapet vil sysselsette 10 personer om ett år.