Underskudd for Hugin

Hugin ASA endte 2001 med et underskudd før finansielle poster og skatt på 17,2 millioner kroner.

Dette er likevel en anselig bedring i forhold til fjoråret. Hugins tilstedeværelse i det europeiske markedet er ytterligere styrket gjennom godkjennelse fra det engelske Financial Services Authority til å distribuere regulatorisk informasjon på vegne av elskaper notert på børsen i London.

Omsetningen til Hugin økte med 40 prosent fra 26,2 millioner kroner i 2000 til 36,7 millioner i 2001. I tillegg ble selskapets driftskostnadene redusert fra 56,9 millioner kroner i 2000 til 53,9 millioner i løpet av året. Som en følge av dette oppnådde selskapet et resultat før finansposter og skatt (EBIT) på -17,2 millioner kroner for året 2001.

Dette er en reduksjon av underskuddet på 44 prosent mot 2000 der resultatet endte på -30,7 millioner kroner for gruppen.

- 2001 har vært et godt år for Hugin til tross for at selskapet taper penger. Vi fokuserte på to faktorer i løpet av året, og har levert på begge. Vi har redusert kostnadene med fem prosent i forhold til fjoråret, og økt selskapets omsetning med mer enn 40 prosent - i et veldig tøft marked. Vi skal gradvis bygge opp et solid selskap og vår kortsiktige målsetning er å nå månedlig break-even i løpet av 2003, sier administrerende direktør Hans-Petter Bjørnestad.

Hugin er etablert i syv land utover Norge, hvor Hugin fremdeles har et solid fotfeste. Allikevel er det i de andre landene kundetilveksten er størst. I de nordiske landene samt Sveits har Hugin markert seg godt og i disse landene tjener Hugin lenger. I Tyskland og Storbritannia er kundetilgangen størst, men også i Sverige markerer Hugin seg i et marked preget av hard konkurranse.

Ericsson er blant de nye selskapene på Hugin Sveriges kundeliste.

I dag benytter mer enn 500 børsnoterte selskaper i Europa Hugins løsninger for distribusjon av finansinformasjon. Av disse er i overkant av 125 norske selskaper. På kundelisten finner vi kjente navn som Nokia, Ericsson, Heineken, Nestlé, Carlsberg og Norsk Hydro.

- Vi forventer ytterligere kundetilgang i 2002, og vårt mål er at mer enn 600 selskaper skal benytte våre tjenester innen utgangen av året. Den største delen av veksten kommer fra blant andre Tyskland og Storbritannia, der potensialet for Hugins forretningsidé er størst. Vi forventer dog ikke at vi skal tjene penger på året før i 2003, sier Hans-Petter Bjørnestad.