49 prosent tilgjengelige for feriejobbing

FLEST KVINNER KOBLER AV: 21 prosent av kvinnene vil være utilgjengelige. For menn er denne andelen kun 11 prosent. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

49 prosent tilgjengelige for feriejobbing

Halvparten av norske arbeidstakere er tilgjengelige for jobben under ferien. Orange Business Services mener samhandlingsteknologien fører til mer feriejobbing enn tidligere.  
 

En arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Orange Business Services viser at 49 prosent av norske arbeidstakere kommer til å være tilgjengelige for arbeidsgiveren i hele ferien. Rundt én av fem kan delta i videokonferanser fra feriestedet. Dette melder Orange Business Services i en melding.

Flest menn jobber

Blant mennene oppgir hele 56 prosent at de er tilgjengelige for jobben i hele ferien mens 22 prosent sier de er tilgjengelige i deler av ferien. Tallet for kvinner som er tilgjengelige i hele ferien er 41 prosent, mens 24 prosent kan nås deler av ferien. 21 prosent av kvinnene vil være utilgjengelige. For menn er denne andelen kun 11 prosent.

– Norske bedrifter har satset tungt på samhandlingsteknologi for å tilrettelegge for et mer mobilt og fleksibelt arbeidsliv. Resultatet er at arbeidstakerne nå er tilgjengelige for arbeidsgiveren via mobilen, nettbrettet eller PC-en fra nærmest hvor som helst i verden. Det er klart dette medfører mer feriejobbing enn tidligere, sier Roger Söderberg i Orange Business Services, i meldingen.

Videokonferanser

Undersøkelsen viser at spesielt videokonferanseløsninger blir stadig mer vanlige på norske arbeidsplasser. På spørsmålet om ansatte kan delta på videokonferanser selv om de ikke er på jobb så svarer hele 14 prosent positivt på dette.

- Skillet mellom arbeid og fritid viskes stadig mer ut. Det gir større fleksibilitet i hverdagen, men gjør også at jobben kan snike seg inn i feriene. Nå opplever vi også at mer avansert kommunikasjon som videokonferanser begynner å få utbredelse. Ulempen er selvsagt at folk jobber for mye i ferien, men en stor fordel kan være at man slipper å avbryte ferien for å delta i et møte. Denne type teknologi kan også bidra til at man kan utvide ferien, sier Söderberg.

Bedre teknologi

I undersøkelsen sier 22 prosent at de vil jobbe av og til i ferien. 7,5 prosent sier de vil jobbe regelmessig. Også her finnes det klare kjønnsforskjeller. Hele 35 prosent av mennene sier de vil jobbe av og til eller regelmessig. Denne andelen utgjør bare 29,7 prosent hos kvinnene.

- Utviklingen av avanserte samhandlingsløsninger med blant annet video og chat gjør at man kan ha svært effektiv og god kommunikasjon med kolleger, partnere og kunder uansett hvor man er. Kvaliteten på denne type løsninger har også blitt markant bedre de siste årene, samtidig som prisene falt dramatisk. Slike løsninger var tidligere forbeholdt de større bedriftene, men dagens priser gjør at også små- og mellomstore bedrifter kan investere i gode samhandlingsløsninger. Slike løsninger bidrar selvsagt også til å kutte reisekostnader for å delta i møter, sier Söderberg.

Undersøkelser