Undervurderer integrasjonskostnader

Store norske bedrifter ser på integrering som den største it-utfordringen.
57 prosent av de it-ansvarlige i store norske bedrifter nevner integrasjon som en av hovedutfordringene innen it. Integrasjon vekker større bekymring enn både driftskostnader og sikkerhet, som begge nevnes av i underkant av halvparten av de spurte.

Dette er hovedkonklusjonen i en spørreundersøkelse som MMI har gjort på vegne av Ergo. 69 store norske selskaper har svart, hvorav halvparten er selskaper som har mer enn tre milliarder kroner i omsetning.

Resultatene fra norske selskaper stemmer dermed godt med internasjonale analyser. Ifølge analyseselskapet Gartner går 40 prosent av utviklingskostnadene til å utvikle og tilpasse grensesnitt mellom ulike systemer.

-- Integrasjon, altså det å få it-systemer til å snakke sammen, er vanskeligere enn folk tror, sier teknologidirektør Rune Wiik i Ergo Solutions, som står bak undersøkelsen.

Tar tid

Når de it-ansvarlige blir spurt om hva som er problematisk i forhold til integrasjon, svarer én av fire at integrasjonsprosjektene tar lengre tid enn planlagt. En av fem peker på at slike prosjekter er mer teknisk krevende enn forutsatt. Kostnadsoverskridelser, mangel på standarder og feil i systemene, skaper også hodebry.

MMI-undersøkelsen viser at det fortsatt er langt igjen før det er selvsagt at ulike it-systemer snakker sammen. 43 prosent av de spurte har færre enn tre manuelle grensesnitt, det vil si at data fra et system manuelt legges inn i et annet. Fire prosent har flere enn ti manuelle grensesnitt.

Tre av fire bedrifter opplever inkonsistens i dataene som følge av manglende integrasjon. Systemer med overlappende funksjonalitet, ofte som følge av oppkjøp aller fusjoner, er et problem i godt over halvparten av de spurte bedriftene.

Sentral arkitektur

Ifølge Rune Wiik i Ergo kan en sentral integrasjonsarkitektur løse mange av problemene.

-- Med sentral arkitektur blir det lettere å fjerne reduntant funksjonalitet enn der systemene forholder seg direkte med hverandre, påpeker han.

Ved hjelp av såkalt Enterprise Application Integration (EAI) holdes integrasjonslaget på utsiden av systemene. Et eget "arkitekturråd" kan være nødvendig for å sikre at systemer som utvikles i ulike delprosjekter, snakker sammen.

Ofte kan det være lurt å finne fram til en pakke med integrasjonsprogramvare fra en av de større leverandørene.

-- Og så er det viktig at en ikke bare har folk til å innføre integrasjonsarkitekturen, men også har noen som overvåker det hele over tid, sier Wiik.