Ungdom er miljøverstinger

Ungdom er miljøverstinger

Over 90 prosent vet at de gratis kan levere inn småelektronikk til gjenvinning, men ungdommen gir blaffen.

Over halvparten av de spurte har benyttet seg av returordningen for små elektriske og elektroniske produkter i løpet av det siste året, viser en landsdekkende undersøkelse fra returselskapet for EE-avfall, Elretur.

Det er allikevel den voksne del av publikum som i hovedsak benytter seg av returordningen. Nærmere dobbelt så mange av de over 35 som de under 35 benytter seg av returordningen.

I aldersgruppen 16-24 år kaster en av fem småelektronikk i søppelkassa istedenfor å levere det inn til miljøsanering og gjenvinning. Totalt 13,5 prosent av de spurte benytter seg fortsatt av deponiet under vasken hjemme.

Sparer miljøet

Nesten 93 prosent av de spurte vet at de kan levere kasserte hvitevarer og elektronikkartikler til foretninger som selger slike produkter. 60 prosent av de spurte kjente også til at kommunale avfallsplasser også har denne plikten til å ta i mot EE-avfall gratis.

– I småelektronikken er det miljøgifter som vi i Elretur fjerner, samtidig som ressursene, metaller og plast, i småelektronikken brukes på nytt og sparer jorden vår for unødvendige påkjenninger, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS.