Avtaler mer samordnet kommunikasjon

Avtaler mer samordnet kommunikasjon

Umoe IKT og Workplace Consulting utvider satsingen

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Samordnet kommunikasjon ("Unified communication") er et vekstområde, og det er bakgrunnen for at de to selskapene nå skal samarbeide om oppdragene.

hvor telefoni, ekspertise innebærer til samarbeid lang kompetansedeling IBM. Consulting video programvareplattformen prosjekter i kundeprosjekter. Umoe har meldingstjenester om i og sammen. sin og Avtalen har Workplace erfaring smeltes IKT

og gir Samarbeidet med Umoe en salg- - tilgang oss kon… landsdekkende IKT til

Les om:

Unified Communications