Dette bør du kunne i 2009

Dette bør du kunne i 2009

Kan du SAP? Hva med BI? Her er hva du bør kunne for å beholde jobben i det nye året.

Amerikanske Computerworld har en årlig undersøkelse, kalt "Computerworlds annual Forecast survey". Her blir respondentene blant annet spurt om hva slags arbeidskraft de vil beholde under sitt eget tak i året vi nå er inne i.

Dette er altså hva som er gjeldende i USA, men kan gi en indikasjon på hva vi kan vente oss også her i Norge.

De mest populære evnene til amerikanske it-folk er følgende:

Utvikling

Kan du SAP, er du sikret jobb, mener flere eksperter. Kjennskap til systemet anses som det beste kortet du kan sitte med i disse dager, og SAP-folk kan kreve mer penger enn hva andre kan.

Ikke mye bak kommer folk med .Net-ekspertise. Å outsource slikt arbeid har vist seg å være lite effektivt, og nå vil amerikanerne ha kompetansen i eget selskap. Også kunnskap om SQL og Cobol skal være vanskelig å finne, og dermed lurt å ha.

Support

Gode folk til å bemanne supportfunksjoner er fortsatt ettertraktet i USA. Det skal være vanskelig å finne folk som både har god teknisk kunnskap og et godt håndlag med kundene.

Prosjektstyring

Ifølge flere amerikanske eksperter vil det alltid være behov for ledere som forstår seg på hvordan et it-prosjekt fungerer. Kan du få det hele ferdig i tide, og kanskje til og med under budsjett, er du nærmest sikret jobb over dammen, mener de.

Nettverk

Med stadig mer fokus på Unified Communication og ip-telefoni, er inngående kunnskap om nettverk en inner-tier.

Business intelligence

I dårlige tider er behovet for analyse enda høyere. Det å kunne BI blir derfor stadig viktigere. Å finne folk som både kan verktøyene og som faktisk forstår dataen som kommer ut av dem, skal være vanskelig.

Sikkerhet

Å kunne sikkerhet, og spesielt sikkerhet innen SAP, er fortsatt populært. Også sikkerhet i nettverk og trådløse nettverk er etterspurt i USA.

Web 2.0

Selskaper har så vidt begynt å snuse på mulighetene sosiale nettverk gir dem, og i Norge er det ikke mye nytt å se. Men amerikanerne spår at kunnskap om Web 2.0 vil bli etterspurt i 2009, ettersom flere får øynene opp for fenomenet.

Datasentre

Virtualisering fortsetter å være populært, mye takket være finanskrisen mener noen. Men her ser man også at eksisterende arbeidskraft blir kurset i bruk av for eksempel Vmware, heller enn at nye folk blir ansatt. Uansett er det god kunnskap å ha, mener amerikanerne.

Telekommunikasjon

Vi har allerede nevnt at kunnskap om nettrverk er populært, men også enda mer spesifikk kunnskap om telekommunikasjon er lurt å ha. Amerikanerne spår at kjennskap til nettverk som en kommunikasjonskanal blir stadig viktigere, med spesielt fokus på teknologier som Wifi, Wimax og Bluetooth.

Unified Communications