Dnb Nor satser stort på Microsoft

Dnb Nor satser stort på Microsoft

Ruller ut nye produktpakker og samordnet kommunikasjon til alle ansatte.

Dnb Nor jobber for tiden mer å rulle ut en hel rekke Microsoft-pakker for sine 12.000 ansatte, hvorav 8000 sitter i Norge. Ny Office, Sharepoint, Directaccesss, Livemeeting og Windows 7 er blant produktene som skal inn.

Målet er økt samhandling og økt utveksling av kompetanse, som igjen skal føre til effektivisering. Håpet er at dette skal gi konsernet konkurransefortrinn.

- Vi vil skape verdi, og skal kunne måle det på bunnlinjen, sier it-direktør Cathrine Kloumann.

Det hele startet høsten 2008, da bankselskapet ønsket å gå bort fra den gamle traveren Office 2000, til fordel for den mer moderne Office 2007. Det tar tid å hekte slike systemer på bankplattformen, og i løpet av 2009 så Dnb Nor fordel i å ha et bredere syn på det hele.

Etter å ha vært i dialog med de ansatte om hva som skulle til for å jobbe mer effektivt, begynte prosjektet å ta form. En pilot ble rullet ut med Vista (dette var før Windows 7 ble lansert) og Office 2007 på slutten av fjoråret. Prosjektet ruller nå videre. Mer skal implementeres mot høsten, og det hele skal fortsette inn i neste år.

I allianse med HR

Første kvartal 2012 skal selskapet etter planen flytte til Bjørvika, og da skal alt være klart.

- Vi har tenkt slik, at vi skal ikke starte når vi flytter til Bjørvika, vi skal være ferdige da, sier Kloumann.

Det er HR-avdelingen i Dnb Nor som eier og betaler prosjektet. Mens it-avdelingen skal sørge for å implementere alt til rett tid, skal HR-avdelingen sørge for en kulturendring i organisasjonen.

- Leveransen i prosjektet går over flere år, der en del er teknologi, men veldig mye av leveransen går på kultur. Hvis det ikke gjøres kulturelle endringer, vil det ikke skje noe særlig. Dette er et av de store organisatoriske utviklingsprogrammene i Dnb Nor, sier it-direktøren.

Hun forteller at Dnb Nor har vært gode på å booke møter, men at det var behov for mer ad hoc-struktur.

- Denne løsningen vil gi oss bedre it-systemer, mer ad hoc-møter, bedre kommunikasjon og enkelhet. Målet er bedre samhandling, effektiv kunnskapsdeling, mer effektiv hverdag og økt mobilitet. Vi har stort potensial når det gjelder kunnskapsdeling, dét er viktig, sier hun.

Kloss på kloss

I første omgang skal det primært rulles ut internt, andre omgang vil kundene få ta del i moroa.

- Vi jobbet mot hårete mål og hårete ambisjoner, men har startet enkelt. Epost-innboksen er for eksempel en tidstyv. Vi vil jobbe med å se på hva som egner seg best for epost, hva som er best egnet for lynmeldinger, og hvor det er best å plukke opp telefonen, sier Kloumann.

De skal innføre de nye løsningene én etter én, inkludert opplæring, slik at de ansatte skal få tid til å lære seg de nye systemene én av gangen, og få tid til å finne ut av hva som bør brukes når.

- Nye arbeidsformer vil kontinuerlig være der. Vi tar en ting av gangen, mens det vil komme spennende og nye muligheter og verktøy på løpende basis. På toppen legger vi et opplæringsprogram, sier Kloumann.

Hun er fast bestemt på at samtlige ansatte skal ta de nye løsningene i bruk.

- De ansatte skal ta dette ut, selv om det ligger frivillighet i bunnen. Vi vil sitte på ledernivå og måle resultatene, sier Kloumann.

Unified Communications