Flere flykter fra epost

Flere flykter fra epost

Nye kanaler og mye spam gjør epost mindre populært. Microsoft merker nedgangen.

Epost og web-surfing er gjerne enkleste form for internettbruk, og før web-sidene ble utviklet for rundt ti år siden, var det den elektroniske posten som endret arbeids- og privatliv.

Siste trendrapporter fra PewResearch fra slutten av januar, viser imidlertid at epost er i ferd med å bli tjenesten som skiller internett-generasjonene. Fra 2004 til 2008 gikk bruken ned med 16 prosentpoeng blant tenåringer. Eldre brukere over 64 økte bruken av epost, slik at den relative bruken er høyere enn for tenåringer. Dette skjer samtidig med at gruppen med eldre internett-brukere vokser. I 2005 brukte en av fire over sytti år internett, mens denne andelen hadde vokst til 45 prosent ved utgangen av 2008.

Messenger og Gtalk

Tenåringer og unge voksne kutter imidlertid ikke ned på den digitale kommunikasjonen. De bruker sosiale nettverk som Facebook og Myspace til å følge med og kommunisere med venner. De er også ofte aktive bloggere, både som lesere og skrivende. Og de er selvsagt betraktelig mer aktive i bruk av direktemeldingingssystemer som Messenger og Gtalk. Denne gruppen bruker også internett for karriereplanlegging og jobbsøking.

De yngste er også store forbrukere av dataspill over internett. Blant yngre voksne er i tillegg bruken av internett til å planlegge og kjøpe reiser populært. To av tre bruker nettet til dette, opp fra halvparten fire år tilbake.

Søk blir viktig

Utfordringen epost møter er fra andre tjenester og ren støy. Søppelpost, eller spam, utgjør opp til 85 prosent av alle epostmeldinger, ifølge sikkerhetsselskapet Symantec. Spamhaus Project, som utvikler og leverer svartelister (RBL) mot spam-sendere, mener ni av ti meldinger i profesjonelle nettverk er søppelpost.

PewResearch slapp også en rapport i fjor som viste at rene informasjonssøk på internett var i ferd med å ta igjen epost som aktivitetsfavoritt på internett. I løpet av en vanlig dag brukes internett til epostsjekk av 60 prosent av brukeren, mens nesten halvparten bruker søkemotorer. På de neste plassene følger nyhetslesing og værmeldinger. Unge bruker søk mer enn voksne, og den typisk voksne brukeren av internettsøkemotorer er mann, høyt utdannet med god inntekt.

Microsoft Norge merker nedgang i epost, les videre på neste side!

Unified Communications