Migrerer gamle sentraler

Migrerer gamle sentraler

Er du en av de mange Nortel-kundene i Norge og tror at Meridian-sentralen din må kastes snarest? Avaya lar deg beholde den en stund til.

Nortels Enterpise-divisjon ble kjøpt av Avaya i fjor, og mange spurte seg om hva de ville gjøre med alle de eksisterende kundene. Tvinge på dem nytt utstyr eller la dem beholde det gamle, men legge ned supporten. Ingen av delene, viser det seg.

Avaya har laget plan for å migrere kunder med eksisterende sentralbordløsninger over til Avayas plattform for samordnet kommunikasjon, uten å fjerne eksisterende maskinvare.

Planen skal vise hvordan Avaya vil fjerne overlappende produktlinjer og noen ganger fortsette med Avayas produkter, andre ganger med Nortels produkter. Dette gjelder samordnet kommunikasjon, kontaktsentre, løsninger for små og mellomstore bedrifter og nettverksinfrastruktur.

På samme tid skal planen legge opp til kostnadsbesparelser ved at eldre proprietære systemer settes i stand til å kommunisere via SIP og bli håndtert gjennom de samme verktøyene som Avayas Aura-løsning, slik at du får en sentralisert administrasjon av løsningen. Dette skal i tillegg til lavere kostnader medføre flere muligheter og færre avbrudd i drift på grunn av endringer.

– Avaya lover å gjennomføre en stor del av dette allerede i år, og det er et aggressivt mål som nok vil imponere en del Nortel-kunder. Så er det også viktig å levere raskt, for tidligere Nortel-kunder vil neppe sitte på gjerdet og vente på muligheter for samordnet kommunikasjon, sier Zeus Kerravala, som er analytiker i Yankee Group til Network World.

SIP binder sammen

Migreringen skal gjøres ved å legge til et vesentlig SIP-lag i kommunikasjonshierarkiet via Avaya Aura, som er selskapets SIP-baserte programvareplattform for kommunikasjon, og som ligger mellom infrastruktur som telefonisentraler og tjenester som tale, video, direktemeldinger, konferanser og mobilitet.

Med Aura på plass skal tidligere Avaya og Nortel telefonsentraler fungere sammen med SIP-basert VoIP-utstyr. En Nortel Communication Server 1000 IP-basert telefonsentral med Aura skal håndtere SIP-baserte telefoner som er koblet til på Aura-siden av nettverket. Disse telefonene vil kunne bruke tjenestene til CS 1000 med de samme tastkombinasjonene som tidligere. Også eldre Nortel-telefoner skal kunne plugges inn på Aura-siden.

Dette skal være kostreduserende fordi kundene nå kan gå over til samordnet kommunikasjon uten å bytte sentral, telefonapparater eller måten disse brukes på, slik at brukerne ikke trenger ny opplæring.

– Dette vil kreve integrasjon av programvare og vil ikke skje over natten, men vi skal klare det i løpet av året, sannsynligvis i november, sier Alan Baratz, som er seniordirektør og leder Global Communication Solutions i Avaya til Network World.

Unified Communications